Evaluarea si managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internationale: perspectiva integrata asupra cadrului prudential si contabil (COREP versus FINREP)

Evaluarea si managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internationale: perspectiva integrata asupra cadrului prudential si contabil (COREP versus FINREP)

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea noilor cerinţe în materia evaluării şi administrării expunerilor neperformante prevăzute în standardele internaţionale: EBA ITS, cadrul COREP şi FINREP, precum şi IFRS 39/IFRS 9.

Un aspect important va fi reprezentat de prezentarea punctelor de corelaţie între cadrul COREP şi FINREP, cu accent pe interferenţa cadrului prudenţial cu cel contabil. În plus, se vor puncta noile provocări aduse de standardul IFRS 9 în comparaţie cu IFRS 39, având în vedere impactul asupra cadrului de provizionare.

Participanţii vor beneficia de aprofundarea standardelor prudenţiale şi contabile (COREP, FINREP, IFRS) în vederea conformării efective cu aceasta.

GRUPUL ŢINTĂ

Manageri de risc, analişti de credit, analişti de risc, specialişti raportare prudenţială şi contabilă, auditori, responsabili conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Aspecte generale privind expunerile neperformante: definiţii şi concepte cheie
  • Evaluarea criteriilor de granularitate în materia expunerilor neperformante: non-performing/forbearance/floreclosed
  • Prezentarea cerinţelor impuse de ITS (Implementing Technical Standard) Autorităţii Bancare Europene cu privire la expunerile neperformante
  • Evaluarea expunerilor neperformante din perspectiva cadrului IFRS: IFRS 39 vs. IFRS 9 – modificare majoră de paradigmă
  • Cadrul de provizionare în contextul evaluării expunerilor neperformante
  • Cerinţele cadrului COREP şi FINREP destinate NPL (Non-performing loans): diferenţe, puncte comune, provocări

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional. De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

24 – 25 mai 2019, orele 10.00 – 18.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii