Prevenirea si detectarea fraudei in aria de IMM si corporate

Prevenirea si detectarea fraudei in aria de IMM si corporate

 

 online

   

DESCRIERE

Seminarul îşi propune să arate participanţilor modalitatea prin care Informaţia – pe care o regăsim în documentele de credit / în bazele de date publice / redată prin intermediul limbajul corpului sau a microexpresiilor faciale – poate fi folosită în creionarea unui profil de fraudă.

În activitatea de Prevenire şi Detectare Fraudă, un profil riscant se construieşte întotdeauna printr-o îmbinare corectă şi documentată a mai multor informaţii, folosind, printre altele, următoarele elemente: identificarea entităţii juridice din documentele prezentate la iniţierea relaţiei de afaceri / validarea informaţiilor despre entitate, prin accesarea unor sisteme de detectare (interne / externe) / comportamentul financiar – uman – social, manifestat pe toată perioada relaţiei de afaceri.

CONTINUT

  • Introducerea conceptului de fraudă şi a noţiunii de profil riscant de fraudă
  • Identificarea corectă şi completă a entităţii juridice – în baza documentelor prezentate de către client
  • Creionarea unui profil riscant de fraudă printr-o analiză punctuală a următoarelor elemente: Situaţiile financiare ale clientului / Tranzacţiile bancare efectuate într-o perioadă de referinţă / Grupurile de interese şi structura de grup / Relaţiile de afaceri cu principalii clienţi – furnizori / Interpretarea informaţiilor negative despre client / Bonitatea şi eligibilitatea reală a clientului / Interpretarea nevoii de finanţare
  • Modalitatea de verificare a informaţiilor despre subiectul analizat – prin utilizarea sistemelor de control (interne / externe)
  • Scheme de fraudă întâlnite în activitatea de creditare, pe segmentele IMM/Corporate (exemple practice)

GRUPUL TINTA

Acest program se adresează personalului care, prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei, are responsabilităţi în identificarea şi monitorizarea clienţilor, respectiv în detectarea şi raportarea suspiciunilor de fraudă (la orice nivel de control organizational). Grupul ţintă cuprinde: Consilierii şi personalul din ariile de Clientelă, Risc şi Conformitate, Securitate, Audit şi Control Intern, din bănci, IFN-uri, asigurări, consultanţi financiari, auditori externi, etc.

LECTOR

Simona – Aurelia Nedelea (Bacila) Expert External Fraud Investigations Companies. Simona are o experinţă bancară de peste 10 ani, din care mai mult de jumătate în domeniul Prevenirii, Detectării şi Investigării fraudelor. Este formator acreditat, cu reale abilităţi de facilitare a învăţării experienţiale, în perioada 2010 – 2017 livrând  intern, cursuri specifice ariei de Prevenire Fraudă la peste 1000 de angajaţi ai băncii. Din anul 2016 este expert / lector asociat la Institutul Bancar Român. Totodată, expertiza pe această zonă de activitate, i-a permis să întocmească Rapoarte de Investigaţii bazate pe profile riscante – activitate care a cuprins, printre altele: colectarea de informaţii relevante despre subiectul supus analizei / o interpretare obiectivă a informaţiilor deţinute şi emiterea unor concluzii necesare în luarea unor decizii corecte de business.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

30 iulie 2020, intre orele 10.00 – 18.00

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Accesul pe platforma ZOOM se va face cu ajutorul unui link pe care il vom transmite cursantilor, pe email, cu doua zile inainte de inceperea cursului.

 Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilei de pregatire. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training specialist

Mobil:  0748.886.819

E-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro;


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii