Eficientizarea activităţii de creditare a corporaţiilor

Eficientizarea activităţii de creditare a corporaţiilor

Sistemul bancar românesc se confruntă în prezent cu multiple provocări:

 • Nevoia de comunicare într-un limbaj accesibil tuturor clienților (mai mult sau mai puțin sofisticați dpv financiar);
 • Direcționarea de resurse semnificative pentru gestionarea creditelor neperformante;
 • Îngustarea pieței eligibile pentru creditare, în urma escaladării insolvențelor;
 • Exigențele acționarilor și investitorilor cu privire la rentabilitatea capitalurilor alocate;
 • Restricțiile tot mai drastice din partea supraveghetorilor, la nivel local și european.

Pentru a depăși această perioadă dificilă, este de așteptat ca băncile să se concentreze pe relansarea creditării, să își re-asume rolul principal în structurarea de noi finanțări, care încurajează atât investițiile cât și consumul, de o manieră sustenabilă pe termen lung. În viitor, avantajul competitiv va fi dat de abilitatea de promovare a unor politici de creditare eficiente, rezonabil de prudente și în același timp accesibile. Segmentul clienților corporativi rămâne locomotiva relansării, pentru că el poate genera locuri de muncă și profituri importante. Există însă și riscul unor pierderi pe măsură, atunci când activitatea este derulată necorespunzător.

Seminarul se adresează personalului bancar implicat în creditarea clienților corporatiști, urmărind eficientizarea procesului de la nivel individual, prin implicarea și responsabilizarea salariaților.

OBIECTIV

La finalul cursului, participanţii vor fi capabili să:

 • Integreze armonios aspectele de bună guvernanță cu cele de eficiență în creditare
 • Înțeleagă importanța asumării responsabilității individuale în decizia de creditare, în deplină aliniere cu politicile și apetitul de risc al băncii
 • Construiască structuri de finanțare adecvate profilului grupurilor de clienți corporativi, respectând rigorile confidențialității și prudenței bancare
 • Pregătească temeinic și să deruleze cu succes procesele de negociere
 • Argumenteze și să documenteze corespunzător decizia de creditare
 • Să adapteze permanent cadrul relațional și cel contractual la evoluții, în timp real

 GRUP ŢINTĂ

Personal înalt calificat sau managerial din departamentele implicate în procesul de creditare pentru segmentul de clienți corporativi, indiferent de specializare și rol în proces.

Număr recomandat de participanți: 12 – 16.

CONŢINUT

 Ziua 1:

Etapele de pregătire a aplicației de creditare, definirea profilului și așteptărilor principalelor contrapartide, interne și externe. Participanții vor dobândi abilități cu privire la:

 • Specificul eficienței în creditare și evoluția sa pe parcursul ciclului de finanțare, în funcție de orientarea strategică a organizației în care activează
 • Responsabilitatea individuală în colectarea, analiza și corelarea informațiilor, în scopul definirii unor structuri fezabile de creditare
 • Structura și relevanța multiplă a documentației de credit
 • Negocierea constructivă a soluțiilor cu părțile implicate
 • Gestionarea eficientă a pârghiilor de accelerare a procesului de decizie

Sumar: simplitate relevantă vs. complicare inutilă, eficiență într-un cadru prudențial restrictiv.

 Ziua 2:

Structurarea aplicației de credit prin integrarea și sumarizarea datelor relevante; importanța adaptării permanente la evoluțiile subsecvente. Cursanții vor dobândi abilități cu privire la:

 • Elaborarea de conținut necesar și suficient, în funcție de fazele ciclului de creditare
 • Înțelegerea rolului sumarului executiv în argumentație, pentru o decizie informată
 • Familiarizarea cu mecanismele de decizie din cadrul organizației
 • Asumarea responsabilității în prevenirea deteriorării structurii de creditare
 • Utilizarea pârghiilor de intervenție timpurie, în scopul păstrării unei relații funcționale
 • Modificarea poziției de negociere, prin predarea către structura specializată/workout
 • Importanța transferului de know-how intern în protejarea intereselor băncii

Sumarul zilei: responsabilitățile actorilor bancari în funcție de ciclicitatea relației de creditare; importanța documentării evoluțiilor în relația cu decidenții, la nivelul organizațional relevant.

PREZENTAREA LECTORULUI

Georgina Popescu este absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul A.S.E. (cu studii aprofundate în Tranzacții Intra-Europene) și are o experiență de peste 15 ani în domeniul bancar, cu focus pe creditarea segmentului de clientelă corporativă.

Are certificări profesionale 6 Sigma, BPMS, NLP.

În ultimii ani a gestionat portofolii semnificative de credite neperformante pe segmentul de clientelă corporații, construind procese funcționale și contribuind la consolidarea unor echipe performante de specialiști în domeniu, atât în România cât și la nivel regional.

În calitate de vorbitor sau moderator, Georgina a participat la mese rotunde si conferințe regionale pe teme de restructurare și gestionare credite neperformante, organizate de Banca Mondială (Vienna Initiative), Insol Europe, Smithnovak, ICM și Ziarul Financiar. Pentru Raiffeisen Bank International a internalizat parțial cursurile specializate oferite de DC Gardner, participând în calitate de co-lector în țările din regiune.

 DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

17 – 18 octombrie 2017, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii