Membrii fondatori
și

Eficientizarea activităţii de creditare a companiilor în direcția exigențelor IFRS9

 

Sistemul bancar românesc se confruntă în prezent cu multiple provocări:

 • Intensificarea competiției în domeniul creditării companiilor, ca urmare a prudenței crescute atât din partea băncilor cât și a mediului de afaceri,
 • Nevoia de restabilire a unui climat de încredere reciprocă, inclusiv prin comunicarea în limbaj accesibil tuturor clienților (mai mult sau mai puțin sofisticați dpv financiar),
 • Exigențele acționarilor și investitorilor cu privire la rentabilitatea capitalurilor alocate,
 • Restricțiile tot mai drastice din partea supraveghetorilor, la nivel local și european,
 • Oportunitățile rezultate din mișcările de consolidare de pe piața locală.

 

Una din prioritățile băncilor în această perioadă este relansarea creditării, prin asumarea unui rol activ în structurarea de noi finanțări, care să încurajeze atât investițiile cât și consumul, de o manieră sustenabilă pe termen lung. În viitor, avantajul competitiv va fi dat de abilitatea de promovare a unor politici de creditare eficiente, rezonabil de prudente și în același timp accesibile. Segmentul clienților corporativi rămâne în același timp locomotiva relansării macro-economice, pentru că generează locuri de muncă și profituri importante. Există însă și riscul unor pierderi pe măsură, atunci când activitatea este derulată necorespunzător.

Seminarul se adresează personalului bancar cu activitate în domeniul creditării companiilor, urmărind eficientizarea acestui proces de la nivel individual, prin responsabilizare și orientare către un rezultat favorabil pe termen lung.

OBIECTIVE

La finalul cursului, participanţii vor fi capabili să:

 • Integreze armonios aspectele de bună guvernanță cu cele de eficiență în creditare,
 • Înțeleagă importanța asumării responsabilității individuale în decizia de creditare, în deplină aliniere cu produsele, politicile și apetitul de risc al băncii,
 • Înțeleagă evoluțiile recente, atât la nivel local cât și european, cu privire la rigorile confidențialității și prudenței bancare,
 • Construiască structuri de finanțare adecvate profilului grupurilor de clienți corporativi,
 • Pregătească temeinic și să deruleze cu succes procesele de negociere,
 • Argumenteze și să documenteze corespunzător decizia de creditare,
 • Adapteze atât cadrul relațional cât și cel contractual la evoluții ulterioare, în timp real.

 

GRUP TINTA

Personal înalt calificat sau managerial din departamentele implicate în procesul de creditare pentru companii, de la fazele inițiale de ofertare, negociere și analiză, trecând prin etapa de decizie și implementare și încheind cu urmărirea și intervenția ulterioară.

Număr recomandat de participanți: 12 – 16.

CONTINUT

Ziua 1:

Înțelegerea profilului și așteptărilor contrapartidelor implicate în elaborarea unei structuri fezabile și eficiente de creditare a companiilor. Participanții vor dobândi abilități cu privire la:

 • Specificul eficienței în creditare și evoluția sa pe parcursul ciclului de finanțare,
 • Terminologia prudențial-bancară cu privire la clasificarea creditelor,
 • Produsele de creditare în corelație cu necesarul de finanțare a companiilor,
 • Responsabilitatea individuală în colectarea, analiza și corelarea informațiilor,
 • Structura și relevanța multiplă a documentației de credit ,
 • Negocierea constructivă a soluțiilor cu părțile implicate,
 • Gestionarea eficientă a pârghiilor de accelerare a procesului de decizie.

 

Ziua 2:

Structurarea aplicației de credit, prin integrarea și sumarizarea datelor relevante; importanța adaptării permanente la evoluțiile subsecvente. Cursanții vor dobândi abilități cu privire la:

 • Elaborarea de conținut necesar și suficient, în funcție de complexitatea tranzacțiilor, dar și de fazele ciclului de creditare,
 • Înțelegerea rolului sumarului executiv în argumentație, pentru o decizie informată,
 • Familiarizarea cu mecanismele de decizie din cadrul organizației,
 • Asumarea responsabilității în prevenirea deteriorării structurii de creditare,
 • Utilizarea pârghiilor de intervenție timpurie, în scopul păstrării unei relații funcționale,
 • Importanța transferului de know-how intern în protejarea intereselor băncii.

LECTOR

Georgina Popescu, are o  experiență de peste 15 ani în domeniul bancar (Executive Director – Special Credit Management BRD-GSG, Executive Director – Head of Workout Network Units Raiffeisen Bank, etc) cu focus pe creditarea companiilor. În perioada 2009-2015 a gestionat portofolii semnificative de credite neperformante, contribuind la consolidarea unor procese funcționale și echipe de specialiști în domeniu, atât în România cât și la nivel regional. În prezent, Georgina colaborează atât cu sistemul financiar-bancar (în calitate de membru non-executiv independent în comitete, dar și consultant pentru eficientizarea proceselor și transformare digitală), cât și cu membrii ai comunității de afaceri, în direcția identificării și implementării unor soluții de dezvoltare sau redresare durabilă.

În calitate de speaker sau moderator, Georgina a participat la mese rotunde si conferințe regionale organizate de Banca Mondială (Vienna Initiative), Insol Europe, Smithnovak, ICM și Ziarul Financiar.

Absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul A.S.E. (nivel post-universitar/Tranzacții Intra-Europene), Georgina Popescu este formator autorizat și International NLP Practitioner (Classic Code), având multiple certificări profesionale (Global Financial Compliance, Project Management, 6 Sigma – Green Belt).  

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore.

PERIOADE DE DESFĂŞURARE

20 – 21 februarie 2020, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro