Aspecte practice procedurale şi patrimoniale privind insolvenţa persoanelor juridice

Aspecte practice procedurale şi patrimoniale privind insolvenţa persoanelor juridice

OBIECTIVE

Cursul are un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize în urma cărora participanţii vor deveni familiarizaţi cu legislaţia de bază, vor interpreta dispozițiile legii și le vor aplica unor situații întâlnite în activitatea practică.

Pe parcursul cursului se vor urmări trei direcții:

 • Gestionarea de către creditor, a relaţiilor cu administratorul judiciar/lichidatorul, administratorul special
 • Mecanismele de control ale creditorului pentru conservarea și exercitarea drepturilor în procedură și valorificarea bunurilor afectate de o cauză de preferință
 • Condiții de valabilitate vs anulabilitate ale actelor şi operațiunilor efectuate de debitor  în perioada de observație, în perioada de reorganizare și în faliment.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în recuperea creanțelor corporate,  administrarea riscurilor, auditul intern, juridic etc.,  din instituţiile financiare, de credit şi de asigurări.

TEMATICĂ

Aspecte generale

 • Scopul legii
 • Aplicabilitatea
 • Definiții

Organele care aplică procedura. Participanţii la procedură

 • Instanţele judecătoreşti
 • Administratorul judiciar. Lichidatorul judiciar
 • Administratorul special
 • Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Deschiderea procedurii şi efectele acesteia

 • Primele măsuri. Declarația de creanță. Tabelul de creanţe
 • Contestaţiile la tabelul de creanțe
 • Acte, operațiuni și plăți curente

Situaţia unor acte juridice ale debitorului

 • Anularea actelor frauduloase
 • Situația contractelor în derulare

Reorganizarea

 • Planul
 • Perioada de reorganizare

Falimentul şi lichidarea activelor

 • Măsuri premergătoare lichidării
 • Efectuarea lichidării
 • Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
 • Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

Închiderea procedurii
Dispoziții privind procedura insolvenţei grupului de societăţi

LECTOR

Aurora Șărban coordonează Serviciul juridic „Consultanță și Contencios Recuperare” din BRD – GSG. Este licențiată a Facultății de Drept a Universității din București și a absolvit Studiile universitare de Masterat în domeniul „Medierea Conflictelor în Drept”, la Universitatea „Titu Maiorescu”. Are o experiență vastă în activitatea juridică, în special în sfera de recuperare creanțe: insolvență, executare silită, valorificare a creanțelor statului. Aurora a fost, de-a lungul timpului, implicată în proiecte şi activităţi ale Asociației Române a Băncilor, participând în grupuri de lucru şi asigurând reprezentarea  ARB  în  susţinerea   punctelor  de  vedere  ale comunităţii bancare cu privire la actele normative cu impact asupra industriei bancare. Este formator autorizat  ANC și a susţinut formări interne pentru angajații din bancă implicați în gestionarea clienților în proceduri judiciare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 1 ½ zile cu un total de 12 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT:

Sanda Voinescu

Specialist formare

Tel: 0748.886.820

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii