Program de perfecţionare a competenţelor informatice (ANC)

Program de perfecţionare a competenţelor informatice (ANC)

Parlamentul European şi Consiliul Europei au adoptat la data de 18 decembrie 2006 Recomandarea cu privire la competenţele cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, recomandare care constituie cadrul de referinţă european în domeniu. Aceste competenţe cheie au fost recunoscute şi în România de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), care a aprobat ”Lista de competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii” care  include şi competenţele  informatice.

În cadrul cursului vor fi utilizate metode inovatoare de predare (conţinutul clasic va fi dublat de conţinutul modern, multimedia, cu posibilitate de accesare online şi după încheierea cursului), iar sesiunile de la clasă vor fi completate de sesiuni online. Cursul se va finaliza cu certificarea competenţelor informatice printr-un certificat recunoscut la nivel naţional şi european (prin apostilare).

Obiectivele programului:

În urma absolvirii cursului veţi putea:

 • să utilizaţi eficient instrumentele oferite de programul de calcul tabelar MS Excel 2010 pentru analiză şi luarea deciziilor;
 • să utilizaţi baze de date MS Access 2010, ca instrument pentru decizii de business;
 • să deveniţi mai productivi şi mai eficienţi utilizând aplicaţiile informatice;
 • să înţelegeţi utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii în sistemele de plată sau canalele de distribuţie a serviciilor financiare;
 • să gestionaţi riscurile şi securitatea informatică.

 Grup ţintă:

Cursul se adresează persoanelor care utilizează aplicaţii specifice firmelor/instituţiilor şi care doresc să folosească produsele informatice la un nivel profesional, angajaţi din toate departamentele.

Tematica:

 • Identificarea problemelor din activitatea curentă care pot fi rezolvate cu ajutorul instrumentelor Excel;
 • Prezentarea tehnicilor de analiză şi sinteză a datelor în scopul realizării de rapoarte performante;
 • Analiza datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice;
 • Utilizarea instrumentelor de audit pentru verificarea datelor şi formulelor din foile de calcul;
 • Utilizarea scenariilor pentru fundamentarea deciziilor;
 • Proiectarea tabelelor în baze de date relaţionale;
 • Interogări în baze de date Access: tipuri de interogări, aplicaţii specifice;
 • Formulare în baze de date Access: proiectarea formularelor, utilizarea pentru gestionarea înregistrărilor;
 • Rapoarte în baze de date Access: generarea de rapoarte de sinteză; exportul datelor;
 • Macrocomenzi şi instrumente în baze de date;
 • Managementul securităţii informatice şi a soluţiilor de conformitate;
 • Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în sistemele de plată, respectiv canalele de distribuţie a serviciilor financiare.

Durată: 16 ore de pregătire teoretică şi practică la clasă; 24 de ore studiu individual; 2 ore examinare finală.

Perioada de desfăşurare: TBA

Lector:

Elena Toma – formator şi examinator autorizat ANC, cu experienţă de peste 20 de ani la Centrul de Training Financiar-Bancar al IBR, specialitatea Tehnologia Informaţiei, formator şi examinator autorizat la Centrul ECDL acreditat din IBR, autor de manuale şi programe de pregătire profesională în Tehnologia Informaţiei.

Evaluare:

Evaluare pe parcurs – pentru aspectele practice.

Evaluarea finală pentru aspectele teoretice şi practice.

Certificare:

Participanţii care obţin media finală cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire eliberat de ANC, recunoscut la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării.

Acte necesare inscrierii: formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă.

PERSOANĂ DE CONTACT

Roxana Ivan, Administrator formare

Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.453, Mobil: 0748.886.839

Fax: 021.327.50.86

E-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro