STRATEGIILE ANTIFRAUDĂ PENTRU PREVENIREA ŞI GESTIONAREA ACTIVITĂŢILOR FRAUDULOASE ÎN INDUSTRIA SERVICIILOR FINANCIARE

STRATEGIILE ANTIFRAUDĂ PENTRU PREVENIREA ŞI GESTIONAREA ACTIVITĂŢILOR FRAUDULOASE ÎN INDUSTRIA SERVICIILOR FINANCIARE

    NOU

PROGRAM DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

În sistem blended learning (la distanţă şi consultaţii la clasă)

Programul se adresează angajaţilor din sistemul financiar-bancar (departamentele: Antifraudă, Risc, Juridic, Conformitate, Securitate fizică, IT, Audit Intern, Control intern etc.), instituţii publice, asociaţii profesionale, implicaţi în activitatea de prevenire şi gestionare a riscului de fraudă, precum şi a personalului din alte arii de activitate, care poate fi expus tentativelor de fraudă.

Tematica propusă abordează următoarele subiecte:

 • Activitatea de antifraudă într-o instituţie financiară: frauda şi elementele constitutive ale acesteia, activităţile pe care le desfăşoară ofiţerul antifraudă, factorii care contribuie la evitarea fraudelor, tipologia fraudelor şi procesul de prevenire al acestora;
 • Cunoaşterea clientelei: reglementările legale, procedurile interne şi competenţele de bază pentru aplicarea normelor legale privind cunoaşterea clientelei, clasa de risc a clienţilor, indicatorii de spălare a banilor, suspiciunile privind tranzacţiile bancare, informaţii specifice despre clienţi;
 • Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor: tipurile şi caracteristicile informaţiei bancare, secretul profesional în domeniul bancar, situaţiile de urgenţă, datele cu caracter personal, competenţele necesare aplicării normelor legale de asigurare a securităţii informaţiilor bancare;
 • Fraude cu carduri: tipurile de fraude cu mijloace electronice, metodele de comitere a fraudelor cu carduri, obţinerea datelor cardului bancar, cele mai utilizate moduri de operare ale infractorilor, măsurile privind protejarea titularilor de carduri împotriva fraudelor;
 • Frauda cu produse bancare: fraudele pe tipuri de produse şi servicii bancare, evenimentele de fraudă pe tipuri de operaţiuni bancare, situaţiile ce prezintă indicii de suspiciune;
 • Frauda în activitatea de creditare retail: fraudele cu credite de nevoi personale, cu carduri de credit, credite de consum şi fraudele cu credite pentru achiziţie/construcţie locuinţe; elemente de verificare a cărţii de identitate, metodele de comitere a fraudelor, etapele identificării fraudelor;
 • Fraude în asigurări: tipuri de fraudă externă şi internă, modurile de determinare a fraudării, semnalele de alarmă, structurile antifraudă în domeniul asigurărilor.

Durată: 3 luni (martie – iunie 2018)

Tutori/Experţi:

Ilie Ionica Ada – Director adjunct, Direcţia Conformitate şi Securitate Bancară, OTP BANK ROMÂNIA S.A. este expert în domeniul antifraudă, control intern şi al securităţii bancare, cu o experienţă de peste 20 în domeniul financiar bancar. Este absolventă a ASE Bucureşti, facultatea de Cibernetică şi Planificare Economică şi deţine un master în consultanţă pentru IMM-uri. Este formator autorizat ANC şi a absolvit cursuri de pregătire profesională în domenii precum: control intern, audit, managementul riscului, contabilitate, control financiar şi control fiscal. Este membru în „Comisia anti-fraudă” a Asociaţiei Române a Băncilor,  membru CECCAR şi Asociaţia Examinatorilor certificaţi de fraudă (ACFE) din SUA. Are experienţă în elaborarea de analize ocupaţionale, standarde ocupaţionale, curriculum şi materiale de curs. Este unul dintre autorii analizei ocupaţionale, standardului ocupaţional, curriculum şi materialelor  de curs pentru „Ofiţerul anti-fraudă financiar bancară”.

Iuliana Terioiu – Ofiţer Conformitate în cadrul Departamentului AML şi Securitate Bancară, OTP BANK ROMÂNIA S.A. are peste 12 ani de experienţă în domeniul financiar – bancar, în diverse arii de activitate. Este absolventă a Facultăţii de Management şi Administraţie Publică, din cadrul ASE Bucureşti, şi deţine un master în Finanţe-Bănci având ca temă “Managementul sistemelor bancare”. A absolvit cursuri de pregătire profesională în domenii precum: control intern, risc management, conformitate, riscul de fraudă, etc.        

Metodologia de organizare

Principalele beneficii ale programului de training în sistem blended learning sunt:

 • un program flexibil care oferă posibilitatea organizării timpului de studiu după criterii proprii
 • participarea la sesiunile de training la clasă şi interacţiune cu lectorul şi colegii
 • proces de examinare gradual (lucrări de verificare notate pe parcursul perioadei de studiu şi examen final)
 • reducerea costurilor prin eliminarea unor cheltuieli adiacente (scoaterea persoanelor din activitatea curentă, deplasare, cazare, etc.)

Cursul cuprinde următoarele etape de studiu:

 • perioada de instruire individuală constă în aprofundarea conceptelor teoretice. Materialele de studiu vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. Cursanţii pot transmite către echipa suport întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector/expert pe parcursul cursului.
 • perioada de instruire la clasă (2 seminarii, orele 18.00 – 20,00), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: explicarea conceptelor de bază, analizarea unor studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
 • evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, certificatul de absolvire, emis sub egida Institutului Bancar Român şi a membrilor săi fondatori, Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor şi recunoscut în cadrul sistemului financiar-bancar românesc.

Cursul/examenul se pot organiza la Institutul Bancar Român şi în Centrele Zonale Asociate din teritoriu.

Înscrierile se efectuează până la data de 13 martie 2017, iar examenul final va avea loc la sfârşitul lunii iunie 2017. Lansarea programului va avea loc în data de 15 martie 2017.

Acte necesare înscrierii: Formular de înscriere, copie act de identitate.

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute consultând web-site-ul IBR la adresa: www.ibr-rbi.ro sau la adresa e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 021.327.50.87, 0372.394.453, 0748.886.803; fax: 021.327.50.86.