Programul cursurilor în perioada ianuarie – martie 2017

Programul cursurilor în perioada ianuarie – martie 2017

IANUARIE

I. Certificări internaţionale

1. CEFA (Certified European Financial Analyst) Diploma Program, Ianuarie 2017 – Aprilie 2018

II. Programe de scurtă durată

2. Managementul riscului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor din perspectiva aplicării Directivei (UE) 2015/849 (Directiva a 4-a), 25 ianuarie 2017

3. Business Intelligence in Business Negotiation, 25 – 26 ianuarie 2017

4. Abordări practice în managementul riscului operaţional, 28 ianuarie 2017

III. Programe IT&C

5. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar – nivel avansat, 25 – 27, 30 – 31 ianuarie 2017

 

FEBRUARIE

I. Certificări internaţionale

1. Risk in Financial Services qualification, 21 – 22 februarie 2017 – Induction Course şi 18 – 19 mai 2017 – Revision Course

2. Global Financial Compliance (CISI UK), 23 – 24 februarie 2017 – Induction Course şi 27 – 28 Aprilie 2017 – Revision Course

II. Programe de scurtă durată

3. NOU! Feedback and Coaching Skills for Managers, 8 februarie 2017

4. Analiza financiară avansată. Calitatea declaraţiilor financiare, semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 10 – 11 februarie 2017

5. Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri, 15 februarie 2017

6. Seminar aplicat privind raportarea fondurilor proprii şi a lichidităţii, conform cerinţelor COREP, 16 – 17 februarie 2017

7. NOU! IT Requirements Elicitation pentru experţi IT, 16 – 17 februarie 2017 

8. Auditarea sistemelor informatice, 20 – 21 februarie 2017

9. NOU! Atelierul fondurilor europene – ingrediente de succes ale proiectelor, 23 – 24 februarie 2017

10. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) – A Capital Planning Tool for Banks (IBR & ESA), 23 – 24 februarie 2017

11. NOU! Restructurarea creditelor bancare pentru companii, o necesitate pentru revitalizarea activităţii economice, 21 – 22 februarie 2017

12. Aspecte practice procedurale şi patrimoniale privind insolvenţa persoanelor juridice, 27 – 28 februarie 2017

13. NOU! Diagnosticul financiar şi riscul de faliment – restructurarea companiilor aflate în dificultate, TBA, 2 zile

III. Programe certificate de Autoritatea  Naţională pentru Calificări (ANC)

14. Analist credite, COR 241241, seria IV (21 ore), 17 – 25 februarie 2017

15. Program de perfecţionare în competenţe informatice, 15, 16, 22, 23 februarie 2017

MARTIE

I. Programe de scurtă durată

1. Prevenirea şi Detectarea Fraudei în aria IMM / Detectarea comportamentului simulat, 3 – 4 martie 2017

2. Auditarea proceselor de creditare retail, 10 martie 2017

3. Imbunătaţirea procesului decizional al managerilor prin detectarea comportamentului simulat, 13 – 14 martie 2017

4. NOU! Aspecte referitoare la aplicarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite,14 – 15 martie 2017

5. Evaluarea şi managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internaţionale: perspectiva integrată asupra cadrului prudenţial şi contabil (COREP, FINREP, IFRS), 23 – 24 martie 2017

6. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Conştientizare şi conformitate privind standardul PCI DSS, 22 – 23 martie 2017

7. NOU! Intelligence defensiv pentru companii, 23 – 24 martie 2017

8. Managementul lichidităţii, 27 – 28 martie 2017

9. Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate, 31 martie 2017

II.Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

10. NOU! Strategiile antifraudă pentru prevenirea şi gestionarea activităţilor frauduloase  în industria serviciilor financiare, martie – iunie 2017

11. Audit şi control intern în activitatea bancară, martie – iunie 2017

12. Managementul proiectelor de investiţii, martie – iunie 2017

13. Intreprinderile micro, mici si mijlocii – o abordare financiară de la A la Z, martie – iunie 2017

14. Contribuţia comunicării şi a negocierii la obţinerea performanţei organizaţionale, martie – iunie 2017

III. Programe IT&C

15. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, nivel avansat,15 – 16 martie 2017 şi 22 – 23 martie 2017

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii