Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

People1

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

OBIECTIV

Seminarul prezintă legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind funcţia de conformitate, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi metode de evaluare a riscului de conformitate specific acestei arii.

Ca metodologie, seminarul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi exerciţii practice. Exemplificările vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.

GRUP ŢINTĂ

Personalul cu responsabilitate în aria de conformitate, ofiţerilor din front office implicaţi în activităţi directe cu clientul, precum şi personalul din departamentul juridic, din bănci şi instituţii financiare nebancare.

CONŢINUT

 • Organizare internă pe „linii de apărare”, responsabilităţi, de ce e importantă definirea scopului funcţiei, liniilor de raportare şi relaţiei cu alte funcţii
 • Cele trei linii de apărare împotriva riscurilor
 • Responsabilităţile structurilor implicate în prevenirea spălării banilor, persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea legii, ofiţerului de conformitate desemnat, ce coordonează implementarea politicilor şi procedurilor pentru aplicarea legii
 • Linii de raportare şi relaţia cu alte departamente
 1. Metode de evaluare a riscului de conformitate aferent spălării banilor – metode de evaluare probabilitate şi impact, criterii de risc  financiare şi non financiare
 • Analiza metodelor de evaluare a riscului inerent şi rezidual în cadrul specific oferit de Legea 656/2002
 • Exemple de metode de evaluare pe bază de risc
 • Exemple de criterii finaciare şi nefinaciare ce pot fi folosite într-o astfel de analiză
 1. Tipologii de spălare a banilor;  întocmirea rapoartelor de tranzacţii suspecte
 • Prezentarea unor cazuri concrete, cu specific local
 • Cum se întocmeşte un raport de tranzacţii suspecte, elementele definitorii de urmărit
 1. Exerciţii practice pe grupe de lucru
 • Prezentările teroretice de la pct. 3 si 4 vor fi însoţite de exerciţii concrete în care cursanţii vor fi implicaţi în realizarea efectivă a evaluărilor precum şi în întocmirea raportărilor necesare

LECTOR

Maria Magdalena Calangiu este Directorul Centrului Global de Conformitate ING,  fiind implicată în identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de conformitate şi furnizarea suportului pe probleme de conformitate, în contextul unei implementări sistematice şi consistente a politicii, cadrului şi standardelor minime de conformitate la nivelul grupului ING. Este absolventă  a  Facultăţii de Drept, (1994) – Universitatea Bucureşti şi a programului de MBA oferit de Open University (2002) – Marea Britanie. În 2005 a primit certificarea internaţională de  Specialist în Prevenirea Spălării Banilor, emisă de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), iar  în 2009 a primit din partea University of Manchester, Marea Britanie în asociere cu International Compliance Association (ICA) atestarea calităţii//certificării de Specialist Internaţional în Conformitate. Din 2010 este atestată ca Formator cu certificarea MMFPSPV şi MEN. Magda este autoarea analizei ocupaţionale, standardului ocupaţional, tematicii şi materialelor  de curs aferente cursului/ocupaţiei „Ofiţer Conformitate”.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata  16  ore ( 2 zile ).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2018, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846; e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro