Programul cursurilor în perioada februarie – martie 2017

Programul cursurilor în perioada februarie – martie 2017

 

FEBRUARIE

I. Certificări internaţionale

1. CEFA (Certified European Financial Analyst) Diploma Program, Februarie 2017 – Aprilie 2018

2. Global Financial Compliance (CISI UK), 23 – 24 februarie 2017 – Induction Course şi 27 – 28 Aprilie 2017 – Revision Course

II. Programe de scurtă durată

3. NOU! Feedback and Coaching Skills for Managers, 8 februarie 2017

4. Analiza financiară avansată. Calitatea declaraţiilor financiare, semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 10 – 11 februarie 2017

5. Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri, 15 februarie 2017

6. Seminar aplicat privind raportarea fondurilor proprii şi a lichidităţii, conform cerinţelor COREP, 16 – 17 februarie 2017

7. NOU! IT Requirements Elicitation pentru experţi IT, 16 – 17 februarie 2017 

8. Auditarea sistemelor informatice, 20 – 21 februarie 2017

9. NOU! Atelierul fondurilor europene – ingrediente de succes ale proiectelor, 23 – 24 februarie 2017

10. NOU! Restructurarea creditelor bancare pentru companii, o necesitate pentru revitalizarea activităţii economice, 21 – 22 februarie 2017

11. NOU! Prevenirea spălării banilor – abordare în practică, 24 – 25 februarie 2017

12. Aspecte practice procedurale şi patrimoniale privind insolvenţa persoanelor juridice, 27 – 28 februarie 2017

III. Programe certificate de Autoritatea  Naţională pentru Calificări (ANC)

13. Analist credite, COR 241241, seria IV (21 ore), 17 – 25 februarie 2017

14MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, nivel avansat, 22-23  februarie, 1-2 martie 2017

 

MARTIE

I. Certificări internaţionale

1. Risk in Financial Services qualification, martie – mai 2017, 28 – 29 martie 2017 – Induction Course

II. Programe de scurtă durată

2. Prevenirea şi Detectarea Fraudei în aria IMM / Detectarea comportamentului simulat, 3 – 4 martie 2017

3. NOU! Equity Valuation and Analysis (Seminar de sine stătător din cadrul Programului CEFA Diploma), 3 – 4 Martie 2017

4. Auditarea proceselor de creditare retail, 10 martie 2017

5. NOU! Fiscalitate aplicată: impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi, 10 martie 2017

6. NOU! Modele de rating implementate în programul de analiză statistică “R”, 17 – 18 martie 2017

7. Raportări prudenţiale ale IFN, 18 martie 2017

8. Evaluarea şi managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internaţionale: perspectiva integrată asupra cadrului prudenţial şi contabil (COREP, FINREP, IFRS), 23 – 24 martie 2017

9. NOU! Aspecte referitoare la aplicarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, 23 martie 2017

10. NOU! Intelligence defensiv pentru companii, 23 – 24 martie 2017

11. NOU! Particularităţile auditului intern în asigurările de viaţă şi piaţa de capital, 25 martie 2017

12. NOU! Decalogul insolvenţei. De ce eşuează companiile? – Seminar aplicat pentru bănci şi companii, 25 martie 2017

13. Managementul lichidităţii, 27 – 28 martie 2017

14. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) – A Capital Planning Tool for Banks (IBR & ESA), 30 – 31 martie 2017

15. NOU! Specialist în Raportare de CSR & Sustenabilitate (Directiva 2014/95/EU) – un instrument pentru raportarea informaţiilor nefinanciare, 30 – 31 martie 2017

16. Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate, 31 martie 2017

III. Programe certificate de Autoritatea  Naţională pentru Calificări (ANC)

17. Formator – COR 242401, 15, 16, 17 martie 2017

IV.Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

18. NOU! Strategiile antifraudă pentru prevenirea şi gestionarea activităţilor frauduloase  în industria serviciilor financiare, martie – iunie 2017

19. Audit şi control intern în activitatea bancară, martie – iunie 2017

20. Managementul proiectelor de investiţii, martie – iunie 2017

21. Intreprinderile micro, mici si mijlocii – o abordare financiară de la A la Z, martie – iunie 2017

22. Contribuţia comunicării şi a negocierii la obţinerea performanţei organizaţionale, martie – iunie 2017

V. Programe IT&C

23. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, nivel avansat,15 – 16 martie 2017 şi 22 – 23 martie 2017

VI. Evenimente

24. Implicaţii şi soluţii pentru implementarea Directivei IV UE Anti-Money Laundering, IBR & SAS Analytical Solutions, 15 martie 2017

25. Learning & Performance Conference, IBR & Performance Group, 21 martie 2016

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii