Decalogul insolvenţei. De ce eşuează companiile ? – Seminar aplicat pentru bănci si companii –

Decalogul insolvenţei. De ce eşuează companiile ? – Seminar aplicat pentru bănci si companii –

 Sigla IBR 2016 vector transparenta  logoAAFBR8x8_vectorized NOU

Contextul seminarului: procedura insolvenţei = “sport naţional” în Romania

Mediul de afaceri din Romania s-a perfecţionat în procesul distrugerii creative: întreruperea activităţii unei companii şi transferul afacerii pe altă firmă a devenit un sport naţional. Cifrele pentru perioada 2005 – 2015 o confirma într-un mod foarte obiectiv: aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolvenţă, şi peste un milion de companii şi-au întrerupt activitatea (considerând aici şi restul formelor de întrerupere a activităţii: suspendare, dizolvare, radiere). Având în vedere faptul că la finalul anului 2015 aproximativ 450.000 de companii erau active (au inregistrat venituri), numărul foarte mare al insolvenţelor este îngrijorător . Într-o economie de piaţă capitalistă cu o istorie de un sfert de secol, mediul de afaceri românesc pare să fie într-o continuă încercare şi decalaj din ce în ce mai mare comparativ cu economiile dezvoltate. Caracterizat de o competitivitate scăzută, subţierea păturii de mijloc, accentuarea unui fenomen de polarizare şi un spirit antreprenorial modest, mediul de afaceri românesc pare să fie într-un stadiu embrionar al dezvoltării şi incapabil să treacă la nivelul următor.

Ce invăţăm din greşelile companiilor insolvente?

Având în vedere peisajul descris anterior, mediul de afaceri nu are decât o singură opţiune: să nu repete greşelile companiilor care au intrat deja în insolvenţă. Să transforme eşecul altora, într-o curbă a învăţării. Motivul? Simplu: în contextul de astăzi, să fii dezinformat este un lux pe care nu ţi-l poţi permite! Iar studierea succeselor şi eşecurilor din mediul de afaceri este cea mai bună şi eficientă cale de a învăţa. În ultimii zece ani, am analizat, una câte una, situaţiile financiare aferente tuturor companiilor care au intrat în insolvenţă în acest interval de timp. În urma acestui proces, am identificat zece greşeli comune ale companiilor insolvente.

OBIECTIV

 Obiectivul seminarului este prezentarea celor mai comune zece greşeli ale companiilor insolvente!

GRUP ŢINTĂ

Personalul angajat în departamentele de control şi management al riscului de credit din bănci şi alte instituţii financiare, analiştii şi consultanţii financiari care îşi doresc să aprofundeze tehnicile de analiză financiară avansată, precum şi analiştii financiari din companiile private de orice dimensiune.  Acest curs este util şi pentru economişti / analişti financiari care lucrează în diverse domenii de activitate şi care doresc să aprofundeze noţiunile practice privind finanţele corporatiste.

Condiţii de acces: cunoştinţe de analiză financiară de nivel mediu şi minimum un an de experienţă profesională relevantă.

CONŢINUT

Conţinutul seminarului este orientat pentru a prezenta cele mai comune zece greşeli ale companiilor insolvente, şi aplicarea acestora pe studii de caz relevante (companii insolvente versus poveşti de succes):

  • Alinierea orizontului activelor şi pasivelor
  • Structura contului de profit şi pierdere şi elasticitatea randamentelor
  • Sincronizarea ciclului operaţional
  • Calitatea profiturilor şi scenariile de stres
  • Structura fluxului de numerar
  • Sustenabilitatea lichidităţii
  • Politica dividendelor: cât? de unde? Impact?
  • Regula de aur a finanţelor: inegalitatea randamentelor
  • Managementul proiectelor de investiţii
  • Structura de grup şi contextul sectorial

PREZENTAREA LECTORULUI

Iancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii, ca Director General al Coface Credit Management Services SRL. Iancu are peste 10 ani de experienţă în managementul riscului de credit, ocupând o serie de poziţii în domenii precum securizarea creanţelor, evaluarea portofoliilor de credit, coordonator la nivel regional pentru platforma de servicii sau manager pentru dezvoltarea produselor. Începând cu anul 2013,  este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată şi corporate finance în cadrul programului CEFA (Certified European Financial Analyst), şi deţine autorizaţia de formator autorizat ANC. După absolvirea facultăţii FABBV din cadrul ASE, Iancu a finalizat cu succes programul DOFIN – Centru de Excelenţă European în anul 2010 şi toate cele trei niveluri de certificare CFA în anul 2016. De asemenea in 2016 a absolvit EMBA Sheffield University. Începând din martie 2012, Iancu este membru activ al AAFBR (Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din Romania), a preluat responsabilitatea de VicePreşedinte în perioada 2014 – 2016 şi ulterior, mandatul de Preşedinte al Consiliului Director al AAFBR pentru 2016 – 2018.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

25 martie 2017, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu  8 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

LIMBA: Română (sau Engleză, la cerere)

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro