Managementul riscului de piaţă

Managementul riscului de piaţă

    NOU

OBIECTIVE CURSULUI

Având în vedere ultimele tendinţe din piaţa internaţională, precum şi cerinţele reglementate, cursul oferă o perspectivă detaliată a produselor tranzacţionate şi o abordare intuitivă şi practică a modelelor matematice folosite în riscul de piaţă. Partea teoretică este completată de exemple practice în aplicaţii financiare dezvoltate în Excel.

GRUPUL ŢINTĂ

Angajaţii din departamentele de risc de piaţă, controlling, asset-liability management, audit, din instituţii de credit, instituţii financiare non-bancare, companii de asigurări, consultanţă.

CONŢINUT

Introducere în riscul de piaţă:

 • Standardele reglementate pentru măsurarea şi managementul riscului de piaţă

 Produse tranzacţionate:

 • Contracte forward
 • Contracte futures
 • Opţiuni

Modele utilizate pentru estimarea preţului:

 • Modelul arborelui binomial
 • Implementarea algoritmilor de calcul al preţului
 • Teoria arbitrajului şi perechi de numerar
 • Formula Black-Scholes

Măsuri de măsurare a riscului la nivel de portofoliu:

 • Măsuri de risc bazate pe senzitivităţi: Delta, Theta, Vega
 • Măsuri de risc bazate pe distribuţii: Value at risk, Expected Shortfall

Estimarea Value at Risk:

 • Abordarea Delta normal
 • Simulări istorice şi simulări Monte Carlo

 

LECTOR

Cezar Chirilă, deţine un doctorat în Finanţe cu specializarea Matematici Financiare, obţinut în anul 2013 la Frankfurt School of Finance and Management. Începând cu anul 2013 Cezar s-a alăturat echipei de Strategic Risc din cadrul BCR, unde conduce echipa de modele de rating şi parametri de risc.  Este responsabil cu proiectele legate de stress test, IFRS9 şi implementarea abordării bazate pe modele interne de rating (IRB) în calculul de capital, pentru portofoliile de persoane fizice, microîntreprinderi, corporate, municipalităţi.

În BCR a creat workshop-ul de Credit Risk, dedicat studenţilor din ultimii ani de studiu, în programe de masterat de la ASE, Universitatea Bucureşti sau Politehnică.  Este profesor asociat la ASE, unde predă managementul riscului la programele de masterat Dofin şi Cefin. De asemenea, este profesor asociat la Facultatea de Matematică din Bucureşti, unde predă riscul de credit pentru programul de masterat de matematici aplicate.

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (doua zile)

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Mobil:  0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro