Particularităţile Auditului Intern în Asigurările de Viață și Piața de Capital

Particularităţile Auditului Intern în Asigurările de Viață și Piața de Capital

OBIECTIVUL CURSULUI

Participanţii vor putea acumula cunoștințe legate de modul în care sunt organizate misiunile de audit al proceselor de underwriting, daune, unit linked și al procesului investițional din cadrul fondurilor de pensii. Seminarul se va concentra pe analiza de risc a proceselor, tipuri de teste realizate și selectarea populației pentru a fi inclusă în testare.

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează auditorilor interni, specialiştilor responsabili de controlul intern, ofiţerilor antifraudă, analiştilor de asigurări de viață şi celor interesaţi de perfecţionarea în acest domeniu.

CONŢINUT

1. Stabilirea obiectivelor de audit;

2. Pregătirea programului de audit;

3. Desfășurarea testelor pentru următoarele procese:

  • Underwriting – analiza bazei de date pentru a identifica elemente non-standard
  • Underwriting – modul de selecție a populației pentru a identifica posibile fraude
  • Daune – verificarea limitelor de aprobări și acordarea de derogări
  • Unit Linked – modul de alocare al unităților (acuratețe și completitudine)
  • Investiții – identificarea activităților nealiniate cu bunele practici în domeniu (ex. arbitraj, scalping, vânzarea în lipsă)
  • Investiții – analize de portofoliu pentru a identifica ordine nealiniate cu strategia fondului

4. Evaluarea riscurilor reziduale

5. Definirea recomandărilor pentru deficiențele identificate

LECTOR

Vlad Țurcanu, ACCA, ACFE este Auditor Intern Senior, NN Asigurări de Viață S.A. și NN Pensii S.A.F.P.A.P., are o experienţă profesională de 9 ani în activitatea financiar-bancară, din care peste 3 ani în  calitate de auditor extern la  PwC, 4 ani în UniCredit Bank. și 2 ani în cadrul NN Asigurări de Viață și NN Pensii S.A.F.P.A.P.

În cursul anului 2016 a realizat misiuni de audit intern în cadrul companiei NN Investment Partners Olanda. Este absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, certificat ACCA şi ACFE.

În prezent coordonează misiuni de audit intern în cadrul companiei NN Romania (ING Asigurări de Viață).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

TBA , între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii