Abordari practice ale legii privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Abordari practice ale legii privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

OBIECTIVE

Participanţii vor investiga posibile variante de abordare a cazurilor cu notificare de dare în plată din perspectiva strategiei operaționale interne şi,totodată, vor   dezbate aspecte juridice relevante în cadrul litigiilor aflate pe rolul instanțelor pe cazuri de dare în plată, în contextul Deciziei Curţii Constituţionale şi hotărârilor instanțelor pronunţate cu privire la dispoziţii ale Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea  stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în gestionarea proceselor de dare în plată,  juridic, recuperare creanțe, administrarea riscului, etc, din instituţiile de credit.

TEMATICA

Cursul își propune să prezinte efectele Deciziei CCR asupra prevederilor Legii 77/2016 și să puncteze opţiunile de strategie ale creditorilor, cu identificarea riscurilor corelate, urmărind să aducă răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care este contextul actual al instituției dării în plată reglementată de Legea 77/2016 după motivarea Deciziei CCR?
  • Cum poate fi abordată problematica impreviziunii în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată?
  • Cum poate fi abordată strategia notificărilor de dare în plată după Deciziile CCR?
  • Reanalizarea riscului de credit din perspectiva incidenței Deciziei CCR 623/25.10.2016.

LECTORI

Luminiţa Malanciuc este licențiată a Facultății de Drept – Universitatea București. Activează în sistemul bancar din anul 1995, ocupând diverse poziții în funcții juridice în cadrul BRD. În această perioadă a îndrumat, coordonat și controlat  activitatea juridică și de recuperare a creanțelor pe calea executării silite, asigurând cadrul procedural de desfășurare a activității executorilor bancari prin elaborarea de norme/instrucțiuni și proceduri în concordanță cu legislația și jurisprudența existentă în materia executării silite. Din anul 2012 este expert juridic la Asociația Română a Băncilor, având ca responsabilități principale coordonarea comisiilor profesionale ale asociației: juridică, de recuperare credite neperformante și conformitate, reprezentarea intereselor comunității bancare în relația cu Ministerul Justiției, Comisiile de specialitate ale Senatului României, Camerei Deputaților, ANPC, ANCPI; UNEJ, UNPPR, ANAF s.a, în proiectele de acte normative care vizează activitatea bancară. A contribuit activ la proiecte importante de acte normative: Codul Insolvenţei,  Codul de procedură civilă, modificarea Legii 193/2000 privind clauzele abuzive, Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, proiectele de modificare ale: OUG 50/2000, OUG 99/1996, legii de transpunere a Directivei EU 17/2014, legii privind darea în plată, etc.

Monica Zamfir este licenţiată în drept a Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti. Are o experienţă bogată în diverse activităţi juridice: registrul comerţului, elaborare şi avizare acte normative, valorificare a activelor statului, executare silită, etc. În urma cu 5 ani, Monica s-a alăturat industriei bancare, in cadrul echipei juridice a unei bănci importante din România, oferind suport legal în diferite aspecte legate de persoanele fizice: creditare, analiză eligibilitate, executare silită, etc. Din 2012, Monica coordonează activitatea de recuperare creanţe, în toate aspectele sale: procedura amiabilă, executare silită, vânzare creanţe neperformante. Monica a fost, de-a lungul timpului, implicată în activităţi ale ARB, participând în grupuri de lucru şi asigurând reprezentarea ARB în susţinerea punctelor de vedere ale comunităţii bancare cu privire la actele normative cu impact asupra industriei bancare.

Perioada de desfăşurare 

TBA 2019, între orele 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Detalii cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa de 
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro;  telefon 0372 394442.