10 strategii de succes pentru a avea clienti multumiti

10 strategii de succes pentru a avea clienti multumiti

    NOU 

Personalul din vânzări / front office trebuie să cunoască şi să utilizeze metodele şi tehnicile care conduc şi contribuie la satisfacţia clienţilor. Cursul propus vine cu o serie de strategii de convingere care în cele mai multe dintre cazuri, aduc succes în relația cu clientul direct.

Vom învăța despre diferența dintre a face prezentări și a face vânzări. Vom învăța despre sistemele cele mai puternice de influențare, argumetare și persuasiune.

În interacțiunea cu clientul există de fiecare dată un anume moment al negocierii, în funcție de care vânzarea va avea loc sau nu. În cadrul seminalului pe care îl propunem, vom da cursanților informații și idei despre cum pot descoperi acel moment important și despre cum pot folosi la maximum oportunitățile de încheiere a unei tranzacții.

Într-o modalitate foarte practică și experiențială, seminarul de față abordează strategii concrete despre cum poți construi un portofoliu de clienți mulțumiți.

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE

 • înțelegerea procesului comunicațional ca  instrument de convingere în vânzare
 • tehnici de influențare și convingere subliminală
 • mecanisme psihologice în negociere și convingere
 • înțelegerea strategiilor de comunicare NLP în vânzări
 • înțelegerea felului în care este necesar să adaptăm discursul de vânzare în funcție de tipul de client / tipuri de negociere
 • întrebarea ca instrument de relaționare eficientă
 • imaginea ca instrument de vânzare / imaginea instituției
 • înțelegerea mecanismelor care duc la încredere în sine

OBIECTIVE PRACTICE

 • dezvoltarea abilităților de identificare a tipului de client și adaptarea tipului de negociere în funcție de acesta
 • antrenarea abilității de a pune întrebări care să ducă la eficientizarea procesului de vânzare
 • dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă
 • antrenarea comportamentelor care aduc încredere în sine
 • role play vânzare / negociere – antrenarea abilităților de control al discuțiilor

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează personalului implicat în activitatea de promovare şi vânzare directă a produselor şi serviciilor financiar-bancare, personalului din front office – casierie, operatori ghişeu, consultanţi PF & PJ, alţi brokeri implicaţi în activitatea de vânzări produse financiar-bancare etc.

CONŢINUT

 • Client mulțumit – mecanisme psihologice
 • Diferența dintre a face vânzări și a face prezentări
 • Întrebarea ca instrument de relaționare eficientă
 • Argumente de cumpărare
 • Imaginea ca factor de vânzare
 • Comunicare – Ce? Cum? De ce?
 • Influență / Convingere / Charismă
 • Tipuri de clienți / Tipuri de negociere
 • Controlul în procesul de vânzare / controlul discuțiilor
 • Tehnici de vânzare subliminale – NLP
 • Atitudinea ca factor major de succes în vânzare
 • Calitățile comportamentale ale vânzătorilor de excepție
 • Încrederea în sine!
 • Tips and tricks în vânzări directe

PREZENTAREA LECTORULUI

Alin Comşa este Manager Dezvoltare, Departament Vânzări Directe în cadrul uneia dintre băncile importante din România, parte a unui puternic grup financiar european; are o experienţă vastă în training şi formare profesională. Alin a coordonat o serie de proiecte „Train The Trainers” şi a partcipat activ în dezvoltarea platformelor de cursuri interne cu teme dintre cele mai diverse: comunicare, negociere, management, coaching, leadership, dezvoltare personală, vânzări directe, produse financiar-bancare etc. Deţine o diplomă de master în comunicare, este trainer autorizat şi de peste 15 ani livrează cu succes cursuri pe tematicile: Leadership, Coaching, MLP, Sisteme de convingere, Inteligenţă emoţională, Time management, Charismă, Motivare şi Comportament seductiv.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 4 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2019

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB).

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Tel: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro