Programul cursurilor în perioada aprilie – mai 2017

Programul cursurilor în perioada aprilie – mai 2017

 

APRILIE

I. Programe de scurtă durată

1. NOU! Soft Diplomatic Skills în afaceri: DO’s & DON’ts în protocolul de afaceri, 6 aprilie 2017

2. NOU! 10 strategii de succes pentru a avea clienţi mulţumiţi, 7 aprilie 2017

3. Successful Project Management – implementarea standardelor internationale in organizatii (PRINCE 2), 7 – 8 aprilie 2017

4. Finanţe manageriale, 10 – 11 aprilie 2017

5. NOU! Noile tendinţe în materia disputelor fiscale în industria financiar-bancară, (IBR & EY), 20 aprilie 2017

6. NOU! Noutăți în domeniul standardelor internaționale pentru practica profesională a auditului intern, 21 aprilie 2017

7. Leadershipul şi succesul mangerial, 21 – 22 aprilie 2017

8. NOU! Portfolio Management with “R” analytics tools, 21-22 aprilie 2017

9. Abordări practice în managementul riscului operaţional, 22 aprilie 2017

10. Îmbunătăţirea procesului decizional al managerilor prin detectarea comportamentului simulat, 24 – 25 aprilie 2017

11. NOU! Business & competitive intelligence for your daily job, 25 aprilie 2017

12. Eficientizarea activităţii de creditare a corporaţiilor, 25 – 26 aprilie 2017

13. MIFID II/MIFIR – abordare din perspectiva funcţiei de conformitate, 28 aprilie 2017

II. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

14. SEPA (în sistem blended learning), aprilie – mai 2017

III. Programe certificate de Autoritatea  Naţională pentru Calificări (ANC)

15. Ofiţer conformitate, cod COR 241237, seria 15, 28 aprilie – 24 iunie 2017, sesiunea 1: 28 – 29 aprilie 2017

IV. Programe IT&C

16. ECDL Financiar Profesional, 19 aprilie – 18 mai 2017

17. MS EXCEL pentru sectorul financiar – nivel avansat, 24 – 28 aprilie 2017

V. Evenimente

18. Securing the collateral – a risk management tool (IBR & GRECO) – 6 aprilie 2017

MAI

I. Programe de scurtă durată

1. Abordări practice ale legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, 5 mai 2017

2. Prevenirea spălării banilor – abordare în practică, 5 – 6 mai 2017

3. Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerinţelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă, 8 – 9 mai 2017

4. Infrastructura raportărilor prudenţiale la nivelul IFN: obiective economico-financiare si impactul asupra managementului riscurilor, 10 mai 2017

5. Prevenirea şi Detectarea Fraudei în aria IMM / Detectarea comportamentului simulat, 12 – 13 mai 2017

6. Scrisoarea de garanţie bancară în practică – URDG 758, 13 mai 2017

7. Business Intelligence in Audit, 15 – 16 mai 2017

8. Zona unică de plăţi în euro/Single European Payments Area – SEPA, 18 mai 2017

9. Insolvenţa persoanei fizice – aspecte practice privind aplicarea procedurii, 18 – 19 mai 2017

10. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV, 18 – 19 mai 2017

11. Infrastructuri cu chei publice (Public Key Infrastructure), 18 – 19 mai 2017

12. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 19 mai 2017

13. NOU! Managementul riscului de piaţă, 19 – 20 mai 2017

14. NOU! Fuziuni şi achiziţii – vedere la 360, 22 mai 2017

15. NOU! Competitive intelligence pentru Top Management, 22 – 23 mai 2017

16. Managementul plăţilor internaţionale, 22 – 23 mai 2017

17. Managementul riscului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor din perspectiva aplicării Directivei (UE) 2015/849 (Directiva a 4-a), 24 mai 2017

18. NOU! High Performance Leadership through Emotional Intelligence (IBR & Performance Group & Corpstrat Academy for Learning Leadership and Mentoring), 25 – 26 mai 2017

19. Procesul intern de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezoluţie, 27 mai 2017

20. Instrumente financiare – standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte), 30 mai 2017

II. Programe IT&C

21. MS PowerPoint avansat, 10 – 11 mai 2017

22. MS EXCEL pentru sectorul financiar – nivel avansat, 17 – 18 şi 24 – 25 mai 2017

III. Evenimente

22.  The New Era in Banking: The Digital Revolution – Continuous Transformation of the Digital Experience

– 18 mai 2016

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii