Programul cursurilor în perioada mai – iunie 2017

Programul cursurilor în perioada mai – iunie 2017

 

MAI

I. Programe de scurtă durată

1. Abordări practice ale legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, 5 mai 2017, orele 9:00 – 17:30

2. Prevenirea spălării banilor – abordare în practică, 5 – 6 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

3. Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerinţelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă, 8 – 9 mai 2017, 10:00 – 18:00

4. Infrastructura raportărilor prudenţiale la nivelul IFN: obiective economico-financiare si impactul asupra managementului riscurilor, 10 mai 2017, 10:00 – 18:00

5. Prevenirea şi Detectarea Fraudei în aria IMM / Detectarea comportamentului simulat, 12 – 13 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

6. Scrisoarea de garanţie bancară în practică – URDG 758, 13 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

7. Business Intelligence in Audit, 15 – 16 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

8. Zona unică de plăţi în euro/Single European Payments Area – SEPA, 19 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

9. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV,18 – 19 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

10. Infrastructuri cu chei publice (Public Key Infrastructure), 18 – 19 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

11. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 19 mai 2017, orele: 10:00 – 17:00

12. NOU! Managementul riscului de piaţă, 19 – 20 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

13. NOU! Fuziuni şi achiziţii – vedere la 360, 22 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

14. NOU! Competitive intelligence pentru Top Management, 22 – 23 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

15. Managementul plăţilor internaţionale, 22 – 23 mai 2017, orele 9:30 – 17:30

16. Managementul riscului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor din perspectiva aplicării Directivei (UE) 2015/849 (Directiva a 4-a), 24 mai 2017, orele 9:00 -17:00

17. NOU! High Performance Leadership through Emotional Intelligence (IBR & Performance Group & Corpstrat Academy for Learning Leadership and Mentoring), 25 – 26 mai 2017

18. Analiza cost beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene, 25 – 26 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

19. Procesul intern de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezoluţie, 27 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

20. Instrumente financiare – standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte), 30 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

II. Programe IT&C

21. MS PowerPoint avansat, 10 – 11 mai 2017, orele 16:00 – 20:00

22. MS EXCEL pentru sectorul financiar – nivel avansat, 17 – 18 şi 24 – 25 mai 2017, orele 16:00 – 20:00

III. Evenimente

23. The New Era in Banking: The Digital RevolutionContinuous Transformation of the Digital Experience,
18 mai 2017

 

IUNIE

I. Programe de scurtă durată

1. Insolvenţa persoanei fizice – aspecte practice privind aplicarea procedurii, 7 – 8 iunie 2017,orele 15:30-19:30 şi respectiv 9.00-17.00

2. Managementul riscului de fraudă în industria serviciilor financiare, 9 iunie 2017, orele 9:00 – 17:00

3. Pieţe şi instrumente financiare, 9 – 10 iunie 2017, vineri orele 17:30 – 21.30, sâmbătă orele 9:00 – 17:00

4. Abordarea aplicată privind cerinţele de raportare FINREP, 12 – 13 iunie 2017, orele 10:00 – 18:00

5. Strategii de managementul riscului corporativ – instrumente în procesul decizional strategic, 14 – 15 iunie 2017, orele 10:00 – 18:00

6. Fixed income valuation and analysis (seminar din cadrul Programului CEFA Diploma – EFFAS & AAFBR & IBR), 16 – 17 iunie 2017, vineri: orele 16:00 -20:00, sâmbată orele 9:00 – 17:00

7. NOU! Directiva (UE) nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2), 21 iunie 2017, orele 14:00 -18:00

8. NOU! Protecția datelor cu caracter personal-abordări practice pentru respectarea cerinţelor legii (IBR&EY), 28 iunie 2017, orele 9:00 – 17:00

9. NOU! Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (BCBS 239) – How effectively are you complying with BCBS 239? – A guide to assessing your risk data aggregation strategies (IBR & Deloitte), 29 iunie 2017

10. Sancţiuni internaţionale – cu aplicabilitate în industria serviciilor financiare, 30 iunie 2017, orele 9:00 – 17:00

11. Raportări prudenţiale ale IFN, 30 iunie 2017, orele 9:00 – 17:00

II. Programe IT&C

12. MS ACCESS, 7 – 8 si 14 – 15 iunie 2017, orele 16:00 – 20:00

13. ECDL BAC, 19 iunie – 4 iulie 2017,11.00 – 15.00

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii