MIFID II: Strategii de evaluare şi management al riscului în contextul implementării

MIFID II: Strategii de evaluare şi management al riscului în contextul implementării

DESCRIERE

Seminarul vizează o abordare aplicată a strategiilor de management al riscului în contextul implementării MIFID II și evidenţierea modificărilor de paradigmă a administrării riscului aduse de Mifid II în paralel cu aprofundarea cadrului de guvernanță al instrumentelor și piețelor financiare. Se vor analiza caracteristicile instrumentelor financiare în contextul punctării metodologiilor de evaluare și a valorificării lor prin prisma unor tehnici de administrare a riscului.

GRUPUL ŢINTĂ

Administratori de risc, auditori, specialiști conformitate, traderi, dealeri, personalul care furnizează consultanţă în investiţii, etc.

CONŢINUT

  1. Instrumente primare vs. Instrumente financiare derivate. Structura, metode de evaluare şi impact asupra strategiilor de management

– Valorificarea curbei de randament

– Procesul de interpolare

– Procesul de marcare la piaţă, efecte asupra procesului de pricing

  1. Produse structurate. Contribuţia asupra tehnicilor de administrare a riscului
  2. Strategii de management. Schimbări de paradigmă inspirate de experienţa crizei financiare 

– Aspecte operaţionale şi organizaţionale ale departamentului de risc dintr-o bancă

– Abordarea integrată a managementului riscului de credit, de  piaţă şi operaţional într-o bancă

– Politica de diversificare în contextul managementului de portofoliu

  1. Impactul MIFID II asupra cadrului de management al riscului

–  Tranzacţionarea automată, executarea ordinelor, cerinţe ante şi post tranzacţionare 

–   Managementul riscului: knowledge, awareness and training

– Limite de poziţii şi lichiditatea pieţei pentru instrumente de capital, exceptări de la limite maxime, non-equity pre-trade

– Provocări ale riscului de lichiditate: algoritm de trading şi dark pools

– MiFID II dark trading  (reference price waiver, negotiated trade waiver) şi exceptări (large in scale waiver

– Impactul cerinţelor de lichiditate MIFID 2 asupra politicilor de management al riscului

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene

Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK și, de asemenea, este înscrisă la CFA, nivelul III. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional. 

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 

TBA, orele 10.00 – 18.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro