MIFID II: cerinţe privind protecția investitorilor și a consumatorilor de produse financiare din perspectiva activității de consiliere/consultanță în investiții

MIFID II: cerinţe privind protecția investitorilor și a consumatorilor de produse financiare din perspectiva activității de consiliere/consultanță în investiții

DESCRIERE

Seminarul aduce în prim plan cerințele de reglementare destinate consumatorilor de produse financiare și investiţionale în contextul modificărilor aduse de MIFID II. Un focus aparte este plasat pe adaptarea activității de consiliere la cerințele de integritate și etica specificate de MIFID II. Seminarul vizează dezvoltarea competențelor profesionale de consultanță/consiliere avizată la nivelul specialiștilor din domeniul financiar-bancar pentru materializarea principiului de conștientizare a riscului (risk awareness) în rândul clienților.

GRUPUL ŢINTĂ

Personal din front-office şi back-office implicaţi în relaţia cu clienţii, administratori de risc, auditori, specialiști conformitate, traderi, dealeri, etc.

CONŢINUT

  1. Privire de ansamblu asupra cadrului MIFID II: obiective, instrumente financiare, structura piețelor
  2. Dezideratul de protecţie financiară a consumatorilor în cadrul MIFID II
  3. Activitatea de consiliere (consultanţă) financiară: obiective, constrângeri din perspectiva dezideratelor de integritate şi etică
  4. Cerinţe de transparentizare financiară în raport cu clienţii
  5. Protecția investitorilor, cerințe de transparență, prevenirea conflictelor de interese
  6. Perspectiva integrată asupra riscului operațional: clasificarea investitorilor, abuzul de piață, tranzacționarea insider, frauda pe piața instrumentelor financiare
  7. Cerințe organizaționale și conduct of business rules (cu focus pe inducement, best execution, gold plating)

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul unei mari institutii bancare europene. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK și, de asemenea, este înscrisă la CFA, nivelul III. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: TBA, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro