TUTORIAL FONDURI NERAMBURSABILE – noutati si conditionalitati pentru aplicatii de succes

TUTORIAL FONDURI NERAMBURSABILE – noutati si conditionalitati pentru aplicatii de succes

    NOU

OBIECTIV

Principalul obiectiv îl reprezintă prezentarea participanţilor a instrumentelor necesare identificării celor mai bune soluţii de finanţare (inclusiv combinarea acestora) pentru implementarea ideilor şi proiectelor. În acest sens, tutorialul se axează, în special, pe fondurile care pot fi accesate direct prin diverse entităţi ale Uniunii Europene (Directorate Generale, Agenţii europene, Organisme de cooperare inter-regională etc.) şi conţine două module: MODULUL I: Programul HORIZON 2020 şi Programul Erasmus+ şi MODULUL II: Programul Inter-regional; Programul Industry 2030 şi Programul LIFE.

GRUP ŢINTĂ 

Persoane fizice, reprezentanţi ai persoanelor juridice (IMMuri, companii, entităţi publice, ONG-uri, instituţii financiar – bancare etc.). Domeniile de interes ale participanţilor pentru accesarea fondurilor / ideile de proiect ar trebui să se refere, în principal, la:  cercetare, dezvoltare, inovare; tehnologia informaţiei; cercetare spaţială; industria pharma; protecţia mediului şi ecositeme; cooperare inter-regională; activităţi de training şi cosiliere; industrie; etc.

CONŢINUT

MODULUL I:

Programul HORIZON 2020 şi Programul Erasmus +

  1. Privire de ansamblu a direcţiilor strategice ale programelor;
  2. Oportunităţi de finanţare deschise şi tipologia beneficiarilor;
  3. Condiţii generale şi condiţii specifice pentru aplicare (importanţa consorţiilor / parteneriatelor, elaborarea bugetului, rezultate aşteptate);
  4. Idei pentru aplicaţii de succes;
  5. Studiu de caz.

 

MODULUL II:

Programul Inter-regional, Programul Industry 2030 şi Programul LIFE 

  1. Privire de ansamblu a direcţiilor strategice ale programelor;
  2. Oportunităţi de finanţare deschise şi tipologia beneficiarilor;
  3. Condiţii generale şi condiţii specifice pentru aplicare (importanţa consorţiilor / parteneriatelor, elaborarea bugetului, rezultate aşteptate);
  4. Idei pentru aplicaţii de succes;
  5. Studiu de caz.

În cadrul tutorialului o parte importantă o vor constitui aplicaţiile şi studiile de caz.

LECTOR

Dr. Iulia Teodora Paşa are o experienţă vastă de peste 14 ani în problematica fondurilor nerambursabile, fiind implicată atât în etapele de elaborare de documentaţii în vederea obţinerii de finanţare, cât şi în cele de evaluare, implementare şi asistenţă tehnică. În exercitarea atribuţiilor de expert evaluator al Comisiei Europene, Iulia a analizat propuneri  complexe de proiecte din domeniul infrastructurii de mediu, cercetare – dezvoltare – inovare şi cooperare transfrontalieră. În cadrul activităţii  continue  pe  care  o desfăşoară la  EASME, Iulia   este  în permanent contact cu cele mai noi tendinţe din industriile viitorului, participând activ la elaborarea de recomandări şi note conceptuale. 

Pe proiectele de asistenţă tehnică a elaborat numeroase studii asupra Politicii de Coeziune, a identificat direcţii de reformă şi a procedat la conceperea suporturilor de curs şi susţinerea de prelegeri pe teme precum: Analiza cost-beneficiu, PAC, FP7, Horizon 2020.

În acelaşi timp, a răspuns afirmativ invitaţiilor de a fi speaker pe problematica fondurilor nerambursabile, atât la nivel naţional (Conferinţele Mediafax), cât şi European (Bruxelles, University of Milan şi Centre for Industrial Studies (CSIL). Domeniile de expertiză se referă la: politici regionale, cercetare – dezvoltare (nanotehnologii), infrastructură de mediu (apă, deşeuri, biodiversitate), smart cities, instrumente financiare, alianţe strategice pentru educaţie, etc. În ultimii ani s-a dedicat exclusiv accesării şi implementării de proiecte cu finanţare europeană. Este lector asociat al IBR, expert evaluator al CE şi membru al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul ARB, participând activ la o serie de propuneri pentru programul 2014 – 2020.Pe proiectele de asistenţă tehnică a elaborat numeroase studii asupra Politicii de Coeziune, a identificat direcţii de reformă şi a procedat la conceperea suporturilor de curs şi susţinerea de prelegeri pe teme precum: Analiza cost-beneficiu, PAC, FP7, Horizon 2020. 

 DURATA TUTORIALULUI: 2 module – o zi si jumatate /modul

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: TBA

 Înscrierea se poate face pentru un modul sau pentru ambele (tutorial) prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza ambele module la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering. Participanţii primesc un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB).

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea,

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro