Auditul Activității de Creditare Corporate – de la program de audit la plan de acțiune

Auditul Activității de Creditare Corporate – de la program de audit la plan de acțiune

 

OBIECTIVUL CURSULUI

Participanţii vor parcurge toate etapele unei misiuni de audit al activității de creditare corporate, printr-o abordare practică.

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează atât auditorilor interni, managerilor de risc de credit, analistilor de credit, ofiterilor de control intern cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

Printr-o abordare cazuistică a auditării obiectivelor aferente procesului de creditare corporate, seminarul oferă răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Cum planificăm activitățile din cadrul misiunii de audit și cum elaborăm programul de audit al procesului de creditare corporate?
  • Care sunt principalele obiective care trebuie acoperite de programul de audit?
  • Cum stabilim cele mai importante aspecte în auditarea analizei financiare, administrării și monitorizării portofoliului și ale activității de recuperare a creditelor neperformante?
  • Modul de evaluare a riscurilor reziduale asigură mitigarea acestora prin planul de acțiune?
  • Cum impactează IFRS 9 procesele din cadrul activității de creditare?
  • Cum se integrează rezultatul auditului în procesul de management?

LECTOR

Gabriela Andrei, Vicepresedinte Executiv Financiar  Idea Bank S.A., are o experienţă profesională de 22 de ani în activitatea financiar-bancară, din care peste 10 ani în auditul intern în cadrul Raiffeisen Bank, Porsche Bank şi Intesa Sanpaolo Bank. Este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti, certificată C.E.C.C.A.R. şi C.A.F.R. În prezent coordonează funcţia de audit intern a băncii şi a subsidiarelor financiare ale Grupului Getin Holding în România.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

7 iunie 2019, între orele 09:00 – 17:00

 Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoana de contact:

Georgiana Gojgarea, Training specialist

tel.: 0748886819

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro