Impactul IFRS 9 asupra cadrului FINREP şi COREP. Perspectiva aplicativă

Impactul IFRS 9 asupra cadrului FINREP şi COREP. Perspectiva aplicativă

 

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea modificărilor aduse de cadrul IFRS 9 asupra FINREP şi COREP. Un focus aparte va fi plasat asupra elementelor de conexiune dintre cele două cadre de raportare: FINREP şi COREP, cu extensie asupra impactului exercitat de cadrul de raportare asupra procesului de administrare a riscurilor.

Elementul de noutate va consta în combinarea laturii calitative cu latura cantitativă; seminarul aduce în prim plan o serie de aplicaţii tehnice destinate captării elementelor de noutate de ordin cantitativ, dar se vor evalua inclusiv implicaţiile de natura calitativă, prin reflectarea impactului la nivelul sistemelor şi cadrului de guvernanţă.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, raportări prudenţiale, analişti de risc, analişti financiari, auditori, manageri departamentele raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Impactul modificărilor produse de IFRS 9 asupra categoriilor de clasificare FINREP şi standardelor de evaluare a instrumentelor financiare
  • Sistemul de depreciere a activelor financiare. Impact asupra formularelor COREP şi FINREP
  • Reclasificarea activelor financiare sub impactul IFRS 9; FINREP versus COREP
  • Evaluarea modificărilor impuse de cadrul IFRS 9 asupra elementelor extra-bilanţiere
  • Impactul IFRS 9 asupra cerinţelor de adecvare a capitalului. Conexiune prin prisma ajustărilor la riscul de credit
  • Impactul cadrului IFRS 9 asupra responsabilităţilor aferente activităţii de audit intern. Procesul de validare
  • Complexitatea impactului manifestat de cadrul IFRS 9 asupra sistemului bancar: efect la nivelul sistemului de guvernanţă corporativă, sistemelor IT şi cadrului operaţional. Aspecte calitative
  • Aplicaţii şi exemple

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene. 

Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK și, de asemenea, este înscrisă la CFA, nivelul III. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional. De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

1 – 2 noiembrie 2019, orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii