Conflictul de interese

Conflictul de interese

– din perspectiva Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (MIFID II) –

    NOU 

OBIECTIV

Programul are ca scop prezentarea cerințelor directivelor europene MIFID II și a legislației locale de transpunere a acestora din perspectiva evitării conflictelor de interese, în scopul elaborării unor  Coduri de Conduită, Politici de Conflict de interese și Instrumente de control eficace.

Ca metodologie, seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin prezentarea și analizarea unor studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, coordonatorilor din departamentele: private banking, risc control, trezorerie, retail, resurse umane, guvernanță corporativă,  audit şi control intern.

CONŢINUT

  • Cerințele MiFID II și ale cadrului local de reglementare
  • Etica și Increderea în afaceri
  • Sapte reguli (pași) pentru Evitarea Conflictelor de interese
  • Informațiile privilegiate și tranzactiile personale
  • Politici și norme interne care converg la reducerea riscului
  • Cum aplicăm principiile în Practică? Recomandări
  • Sunt regulile și standardele Soluția?

LECTOR

Dr. Georgica Raicu ocupă poziţia de Șef serviciu Conformare,  în cadrul Băncii Transilvania, începând cu luna ianuarie 2016. Este, de asemena, Vicepreședinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB).

În perioada 2006 – 2012, a ocupat poziţia de Compliance Manager în cadrul  Departamentului de Conformitate din Banca Românescă NBG; ulterior, între anii 2014 -2016 a fost Manager Conformitate, Director adj. Conformitate Volksbank România  având ca principale atribuţii coordonarea riscului de conformitate al băncii, inclusiv administrarea de măsuri în scopul mitigăriii riscului de conflict de interese. În perioada 1995-1998, a ocupat funcţia de Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), fiind implicată în procesul de elaborare a legislației piețelor de capital și în autorizarea actorilor acesteia. 

Dna Raicu  este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie specialitatea Doctrine Economice – Econometrie (ASE) si Masterand în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu.

Experienţa profesională este validată de numeroase certificări/participări  internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance Officer & Anti-Money Laundering Officer – International Academy of Financial Management (IAFM), Compliance Ethics Officer – London, SCCE/ACAMS, Amsterdam, Praga/ Management of the Canadian Financial Market, Canada.

Dna Raicu este certificat ca formator de competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (o zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

24 Februarie 2018, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache

Specialist în training

Tel: 0748.886.822

e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii