Guvernanţa produselor, Piaţa ţintă şi Conflictele de interese, din perspectiva MiFID II

Guvernanţa produselor, Piaţa ţintă şi Conflictele de interese, din perspectiva MiFID II

(formare continuă, Regulament BNR & ASF nr.14/7/2018)

    NOU 

OBIECTIV

Programul are ca scop prezentarea cerințelor directivelor europene MIFID II și a legislației locale de transpunere a acestora din perspectiva intelegerii si a aplicarii cat mai facile a restrictiilor complexe privind Guvernanţa Produselor, Piaţa Ţintă şi a Conflictelor de Interese.

Ca metodologie, seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin prezentarea și analizarea unor studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, administarii riscurilor, audit intern precum si  coordonatorilor din departamentele: private banking, trezorerie, retail, emitere produse, resurse umane si  guvernanță corporativă.

CONŢINUT

  1. Cerințele MiFID II privind Guvernanţa Produselor şi a Conflictelor de Interese;
  2. Piaţa ţintă – Pozitivă – Negativă – identificare şi raportare;
  3. Politici de emitere şi distribuţie a produselor;
  4. Politica de remunerare şi cea de pregătire a personalului;
  5. Informațiile privilegiate și Tranzacţiile personale;
  6. Reguli de Evitare a Conflictelor de interese;
  7. Cum aplicăm principiile în Practică? Studii de Caz.

LECTOR

Dr. Georgica Raicu ocupă poziţia de Șef serviciu Cerinte Legislative Conformare, în cadrul Băncii Transilvania, începând cu luna ianuarie 2016. De asemenea, este Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB).

În perioada 2012 – 2016, a fost Manager Conformitate, Director adj. Conformitate Volksbank România având ca principale atribuţii coordonarea riscului de conformitate al băncii, inclusiv administrarea de măsuri în scopul mitigăriii riscului de conflict de interese; anterior, între anii 2006 – 2012, a ocupat poziţia de Compliance Manager în cadrul Departamentului de Conformitate din Banca Românescă NBG. În perioada 1995-1998, a ocupat funcţia de Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), fiind implicată în procesul de elaborare a legislației piețelor de capital și în autorizarea actorilor acesteia. 

Dna Raicu este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie specialitatea Doctrine Economice – Econometrie (ASE) şi Masterand în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu.

Experienţa profesională este validată de numeroase certificări/participări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance Officer International Academy of Financial Management (IAFM), Compliance Ethics Officer – London, SCCE/ACAMS – Amsterdam, Praga/ Tailored Program on Mutual Funds and Brokerage Services Training and Meetings, USA,  Management of the Canadian Financial Market, Canada. Dna Raicu este certificată ca formator de competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (o zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

3 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering (apă, ceai, cafea, sandwich, fruct, biscuiți).

Număr maxim de participanți: 20 de persoane, cu respectarea măsurilor de prevenție COVID 19 (conform HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările aduse prin HG nr. 511/2020, art. 1, pct. 12, Anexa 3, care permite desfășurarea activităților de training și workshop-uri).

Vă rugăm să veniți la curs cu mască de protecție. În timpul cursului, se vor respecta regulile de distanțare fizică.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANE DE CONTACT

Bogdan Trifescu – Specialist Training, e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.814

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii