Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) in gestionarea afacerii

Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) in gestionarea afacerii

 Sigla_IBR_2017   Coface-logo-with-signature-CMYK-white 

Managementul deficitar al fluxului de numerar este o problemă generalizată a companiilor din România. 90% dintre companiile insolvente înregistrau o problemă de structură a fluxului de numerar înainte de intrarea în incapacitate de plată.

Încasările primite și plățile realizate de orice companie se împart în trei categorii: operaționale (care decurg din activitatea de bază a firmei), investiționale (care decurg din activitatea de investiții în activele imobilizate) și financiare (care decurg din tranzacțiile cu creditorii și acționarii). În general, o companie stabilă, care prezintă un risc scăzut de intrare în insolvență, este capabilă să genereze majoritatea numerarului din activitatea operațională (aceasta reprezentând sursa), în timp ce activitatea de investiții reprezintă destinația (utilizarea de numerar pentru tehnologizare), iar cea financiară alternează în funcție de amplitudinea oportunităților de investiții. Companiile insolvente au generat numerar cu precădere din activitatea financiară (contractarea de credite) sau din cea operațională într-un mod nesustenabil (extinderea termenelor de plată către furnizori), în timp ce utilizarea numerarului în investiții nu a dus la creșterea veniturilor sau a profiturilor la un nivel suficient pentru a acoperi costul de finanțare.

Toate aceste aspecte sunt exemplificate în curs prin studiile de caz practice și prin soluţii recomandate.

Analiza fluxului de numerar este aplicată pe două companii reale, prin ilustrarea unui eșec comparat cu un succes!

OBIECTIV

 La finalul cursului, participanţii vor  fi capabili să înțeleagă:

  • alternativele prin care o companie poate genera numerar
  • cum se poate evalua sustenabilitatea modelului de cash-flow
  • în ce condiții, și pentru cât timp, poate supraviețui o companie care nu generează numerar într-un mod sustenabil
  • tehnicile pentru a evalua vulnerabilitatea trezoreriei companiei în situații de scenarii de stres
  • principalii indicatori financiari care fac trimitere către situația de lichiditate
  • tehnicile de recunoaştere a veniturilor / cheltuielilor precum  şi impactul acestora asupra indicatorilor financiari
  • cum generează numerar companiile din România, în funcție de sectorul de activitate

GRUP ŢINTĂ

Personal implicat în departamentele de control şi management al riscului de credit din bănci şi alte instituţii financiare, consultanţi financiari, precum şi economişti / analişti financiari care lucrează în companii din diverse domenii de activitate.

CONŢINUT

Cursul este structurat astfel pentru a furniza metodologii pragmatice utilizate în analiza financiară şi pentru a uşura integrarea acestora în practica de zi cu zi.

  • Analiza numerarului operațional, investițional și financiar

– Alternative prin care o companie poate genera numerar

  • Evaluarea sustenabilității modelului de cash-flow

– Metode de analiză a fluxurilor de trezorerie

  • Aplicarea scenariilor de stress privind evoluția trezoreriei în condiții adverse (neîncasarea creanțelor, scăderea veniturilor, restructurare limitată, majorarea dobânzilor)

– Evaluarea situaţiei companiei cu diagnosticarea capacităţii de adaptare şi eficientizarea activităţii la situaţii speciale de criză

PREZENTAREA LECTORULUI – Iancu Guda, CFA, EMBA

Iancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii în calitate de Director General al Coface Credit Management Services, beneficiind de o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Începând cu anul 2013, este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. De asemenea, începand cu anul 2017, Iancu este autorizat de catre ASF pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management.

Background educaţional

După absolvirea facultăţii FABBV din cadrul ASE, Iancu a finalizat cu succes programul DOFIN – Centru de Excelenţă European în anul 2010, a obținut toate cele trei nivele de certificare CFA în anul 2016, și deține autorizația de formator ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Începând cu noiembrie 2014, Iancu urmează cursurile EMBA Sheffield University, pe care le finalizează cu succes (calificativ cu distincție) în 2016.
Activitate de cercetare Pe parcursul carierei profesionale în cadrul Coface, Iancu a publicat peste 100 de analize, studii de impact și articole în publicațiile locale şi internaţionale de afaceri. Între 2016-2017, Iancu a scris prima lui carte De Ce Esuează Companiile? 10 Greșeli și 100 Soluții , Editura Publica, marcând astfel primii 10 ani de experiență profesională în managementul riscului de credit.

Proiecte de voluntariat

Începând cu martie 2012, Iancu este membru activ al AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România – www.aafbr.ro), și preia responsabilitatea de Vice-Președinte pentru perioada 2014-2016, urmată de mandatul de Președinte al Consiliului Director al AAFBR pentru perioada 2016-2018. De asemenea, Iancu este membru activ în cadrul altor asociații de renume, precum CFA Romania şi Asociația Trezorierilor din Romania.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata  a 8 ore (o zi)

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

21 februarie 2020, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

LIMBA: Română (sau Engleză, la cerere)

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii