AnaCredit și BCBS239 – cerinţe pentru un nou mod de raportare

AnaCredit și BCBS239 – cerinţe pentru un nou mod de raportare

 Sigla_IBR_2017 deloitte logo NOU 

Începând cu Septembrie 2018, instituțiile de credit din zona euro și voluntar din partea statelor membre din afara zonei euro, vor raporta Băncii Centrale Europene, prin intermediul Băncilor Naționale Centrale (NCBs), expunerile individuale din credite care intră în scopul de aplicare al raportarilor.

Noile date vor fi utilizate pentru mai multe sarcini-cheie, care îndeplinesc atribuțiile Sistemului Euro, Sistemului European al Băncilor Centrale (ESCB) și Comitetului European pentru Risc Sistemic, inclusiv analiza și operațiunile politicii monetare, administrarea riscurilor, supravegherea stabilității financiare și politica macro-prudențială și de cercetare, precum și în scopul supravegherii bancare în contextul mecanismului unic de supraveghere (SSM).

Mai mult decât atât, nu există nicio îndoială că multe bănci trebuie să adreseze și să își dezvolte în continuare capabilități privind datele Riscului de Agregare și de Raportare (RDARR). Recenta criză financiară globală a demonstrat că multe bănci nu au avut capacitatea de a furniza, eficient și eficace, conducerii superioare o imagine reală a riscurilor cu care se confruntă organizația. Această incapacitate reprezintă o amenințare semnificativă, nu numai pentru bunăstarea instituțiilor financiare individuale, ci pentru întregul sistem bancar și a economiei globale.

Destinat inițial pentru G-SIBs (Bănci globale importante din punct de vedere sistemic) și începând cu 1 ianuarie 2019 pentru D-SIB (Bănci domestice importante din punct de vedere sistemic), BCBS 239 este regulamentul Comitetului de la Basel care completează lacunele existente în RDARR. Regulamentul este conceput pentru a stabili așteptările de conformitate privind diferite tipuri de riscuri, concentrându-se pe guvernanță, infrastructură, capacitatea datelor privind riscul de agregare și capacitatea de raportare, precum și revizuirea supervizării, instrumentelor și cooperării.

Există deja o serie de inspecții la fața locului referitoare indirect la BCBS 239, cu accent special pe subiecte precum calitatea datelor și guvernanța lor. În plus, în timpul SREP 2017, mai mulți supraveghetori au adresat deficiențele identificate ale BCBS 239 cu măsuri calitative.

Acest seminar are ca scop furnizarea unei imagini de ansamblu asupra aspectelor pe care o instituție financiară le va întâmpina în activitatea curentă privind raportările AnaCredit (Analytical Credit Datasets) și BCBS 239 (Basel Committee on Banking Supervision standard no 239: Principles for effective risk data aggregation and risk reporting).

OBIECTIVE

La finalul seminarului, participanții vor:

 • Înțelege importanța rapoartelor AnaCredit și a interacțiunii acestora cu alte inițiative de raportare 
 • Cunoaste cerințele de raportare AnaCredit
 • Avea o imagine de ansamblu asupra regulilor și principiilor BCBS 239
 • Cunoaşte principalele provocări ale BCBS 239, întâlnite în practică în sectorul bancar
 • Avea o imagine de ansamblu privind sinergiile semnificative dintre AnaCredit și BCBS 239

AUDIENȚĂ

Acest seminar se adreseaza în mod special specialiștilor bancari implicați în administrarea riscului, financiar și raportare, audit intern, IT etc.

CONŢINUT

AnaCredit

 1. Considerații cheie privind AnaCredit (Analytical Credit Datasets – seturi de date analitice privind creditele)
 2. Importanța rapoartelor AnaCredit
 3. Sinergiile dintre AnaCredit și alte standarde de raportare reglementate
 4. Principalele provocări în implementarea AnaCredit

Cerințele BCBS 239

 1. Cerințe și înțelegerea BCBS 239 (Principles for effective risk data aggregation and risk reporting – agregarea şi raportarea datelor de risc)
 2. Principii și sugestii de măsurare a conformității pentru fiecare principiu BCBS 239
 3. Provocări cheie de implementare pentru BCBS 239

LECTORI: 

Elena Grigore

Elena este Senior Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 10 ani de experiență în domeniul managementului riscului de credit. A fost implicată în proiecte de dezvoltare metodologică şi implementare tehnică a cerințelor AIRB/IFRS 9, precum şi modele interne de administrare a riscului de credit pentru instituţii financiare din România şi nu numai.

Andrada Tănase, ACCA

Andrada este Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 6 ani experiență în domeniul consultanței în materie de risc de credit, raportare financiară, implementare IFRS și audit privind clienții din domeniul serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (7 ore net).

PERIOADA

20 iunie 2019,  de la ora 9:00 la 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul asigurând lectori specializaţi şi suport de curs.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 7 credite CPD (Continuous Professional Development).

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii