Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) | Institutul Bancar Român

Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Sigla_IBR_2017  logo-kpmg NOU

OBIECTIV

Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a cetățenilor UE, urmând să aibă un impact major în toate sectoarele de activitate, inclusiv în sectorul financiar-bancar. Regulamentul prevede drepturi noi pentru persoanele vizate și instituie obligații sporite pentru organizațiile care prelucrează date cu caracter personal, într-o abordare generală nouă, bazată pe riscuri. În acest context, pornind de la conceptele cheie în reglementarea protecției datelor cu caracter personal, cursul își propune să abordeze principalele cerințe și aspecte de noutate aduse de GDPR care pot avea un impact semnificativ din perspectiva proceselor și activităților instituțiilor financiar-bancare.

AUDIENŢĂ

Personalul cu responsabilitate în arii care implică prelucrare de date cu caracter personal, inclusiv personalului din departamentele conformitate, IT și juridic.

CONŢINUT

 • Concepte cheie în legislația de protecție a datelor cu caracter personal
 • Principiile prelucrării datelor cu caracter personal și relevanța practică a acestora
 • Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal. Consimțământul devine dificil de obținut!
 • Evidența operațiunilor de prelucrare a datelor (maparea datelor)
 • Drepturile persoanelor vizate
 • Operatori vs. Persoane împuternicite
 • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO)
 • Transferul datelor cu caracter personal
 • Securitatea prelucrărilor. Încălcarea securității datelor cu caracter personal și notificările necesare
 • Conceptele de „Privacy by Design” și „Privacy by Default”
 • Evaluarea impactului asupra protectiei datelor cu caracter personal (PIA)

LECTORI

Alexandru Moise, Senior Manager, TMO Attorneys at Law-KPMG Legal este avocat cu peste zece ani de experiență profesională în cadrul KPMG în România. A fost implicat în coordonarea a numeroase angajamente constând în furnizarea de asistență juridică către importante societăți care activează mai ales în domeniul bancar și al asigurărilor, asistența implicând, pe lângă aspecte specifice serviciilor financiare, și aspecte care țin de dreptul societăților, dreptul pieței de capital, dreptul civil și protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, Alexandru a fost invitat ca speaker și trainer în cadrul conferințelor și seminariilor referitoare la noul regulament GDPR organizate în ultimul an și este implicat activ în proiecte de consultanță privind conformitatea la noul cadru GDPR. Alexandru deține Diplome de Licență și de Master obținute la Facultatea de Drept a Universității din București.

Gabriel Mihai Tănase, Director, Cyber Security, KPMG Advisory; are peste 15 ani experiență în securitatea cibernetica si auditul sistemelor informatice pentru organizatii din diverse sectoare industriale (servicii financiare, telecomunicatii, sectorul public, productie industriala, comercianti etc). Gabriel a absolvit Facultatea de Autiomatica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti si programul de Master in Securitatea Informatiilor in cadrul facultatii de Cibernetica din Academia de Studii Economice si detine urmatoarele certificari profesionale: Auditor certificat de sisteme informatice (CISA) – de peste 10 ani; Specialist certificat in riscurile si controalele sistemelor informatice (CRISC) – de peste 5 ani; Certificat in Guvernanta IT (CGEIT); OSSTMM Professional Security Tester (OPST); Microsoft Certified System Engineer: Security (MCSE Security).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

22 Martie 2018, orele 10:00 – 16:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fișei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializați, suport de curs, bază materială necesară și servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 6 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Sanda Voinescu

Training Specialist

Telefon: 0372 394442

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro