Membrii fondatori
și

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a – ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI –

OBIECTIV

 • definirea cadrului de reglementare pentru cerințele și sistemele privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului(AML/CFT) în domeniul serviciilor financiare;
 • interpretarea prevederilor relevante din Directivă și a modului în care acestea pot fi implementate în practică;
 • identificarea unor bune practici de implementare a cerințelor AML/CFT – sisteme și controale necesare pentru a reduce riscurile.

AUDIENŢĂ

Personalul cu responsabilități în aria de conformitate, managementul riscurilor, audit intern şi juridic.

 CONŢINUT

Cursul abordează modul în care instituțiile financiare trebuie să-și îndeplinească obligațiile care le revin conform cerințelor Directivei (UE) 2015/849 şi prezintă  ceea ce se așteaptă de la instituțiile financiare și de la personalul acestora referitor la acțiunile care ar trebui întreprinse pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și direcțiile pe care acestea ar trebui să le urmeze în  aplicarea cerințelor din domeniul AML/CFT:

 • Responsabilitatea managementului
 • Controlul intern
 • Rolul ofițerului de conformitate
 • Abordarea bazată pe riscuri
 • Cunoașterea clienților
 • Activități suspecte, raportare și protecția datelor
 • Training specializat
 • Cerințe de raportare și păstrare a datelor
 • Studii de caz prezentate de un specialist de la ONPCSB

LECTOR

Doru Bebe Bulată, licențiat în drept, este membru în Consiliile de Administrație al TRANSFOND SA si Banca Românească SA, membru in Consiliul de Supraveghere al Three Seas Initiative Investment Fund (FI3M)- Luxemburg și Senior Advisor al conducerii Eximbank in domeniul Guvernanței Corporative, Risc și Conformitate. Este reprezentant ARB în cadrul Federației Europene a Băncilor și timp de 14 ani a fost Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației  Române a Băncilor.  Expertiza și experiența sa în guvernanța corporativă, în implementarea cadrului coerent și eficace al principiilor de administrare, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituții financiare de top, cât și al unor organizații internaționale. Are o bogată experiență în control intern și guvernanță corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, membru in  Consiliul de Administraţie al R.A. Monetaria Statului, expert evaluator al Consiliului Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EGMONT Group. Experiența profesională este validată de numeroase certificări internaționale printre care enumerăm: Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Domnul Bulată este lector asociat al IBR din 2005 și este certificat ca formator și evaluator de competențe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 16 ore

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846; e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro