IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a – ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI –

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a – ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI –

OBIECTIV

 • definirea cadrului de reglementare pentru cerințele și sistemele privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului(AML/CFT) în domeniul serviciilor financiare;
 • interpretarea prevederilor relevante din Directivă și a modului în care acestea pot fi implementate în practică;
 • identificarea unor bune practici de implementare a cerințelor AML/CFT – sisteme și controale necesare pentru a reduce riscurile.

AUDIENŢĂ

Personalul cu responsabilități în aria de conformitate, managementul riscurilor, audit intern şi juridic.

 CONŢINUT

Cursul abordează modul în care instituțiile financiare trebuie să-și îndeplinească obligațiile care le revin conform cerințelor Directivei (UE) 2015/849 şi prezintă  ceea ce se așteaptă de la instituțiile financiare și de la personalul acestora referitor la acțiunile care ar trebui întreprinse pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și direcțiile pe care acestea ar trebui să le urmeze în  aplicarea cerințelor din domeniul AML/CFT:

 • Responsabilitatea managementului
 • Controlul intern
 • Rolul ofițerului de conformitate
 • Abordarea bazată pe riscuri
 • Cunoașterea clienților
 • Activități suspecte, raportare și protecția datelor
 • Training specializat
 • Cerințe de raportare și păstrare a datelor
 • Studii de caz prezentate de un specialist de la ONPCSB

LECTOR – Doru Bebe Bulată, licenţiat în drept, este membru al Consiliului de Administraţie al TRANSFOND SA şi Senior Advisor al Consiliului de Administraţie al EximBank, pe teme de Guvernanţă Corporativă, Risc şi Conformitate. Expertiza şi experienţa d-lui Bulată în Guvernanţa Corporativă şi în implementarea cadrului coerent şi eficace al principiilor de guvernanţă, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituţii financiare de top, cât şi al unor organizaţii internaţionale. Preocuparea sa legată de sistemele de guvernanţă corporativă a fost transpusă în crearea şi implementarea de strategii şi politici. Are o bogată experienţă în control intern şi guvernanţă corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, reprezentant al României în Consiliul Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EDMONT Group. Experienţa profesională este validată de numeroase certificări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Dl. Bulată este lector asociat al IBR din 2005 şi este certificat ca  şi formator şi evaluator de competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 16 ore

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

16 – 17 mai 2019, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846; e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii