CONTROLUL FISCAL

CONTROLUL FISCAL

 

Tipuri de control, incidente procedurale și remedii în cazul nerespectării drepturilor contribuabilului

 Sigla_IBR_2017  EY_logo13 NOU

OBIECTIV

De ce să alegem acest seminar?

Autoritățile fiscale din România au sporit, în ultimii ani, presiunea asupra colectării veniturilor bugetare, recurgând, în unele cazuri, la exercitarea abuzivă a drepturilor prevăzute de legislația fiscală. Numărul tot mai ridicat al controalelor fiscale a condus la creșterea numărului de litigii între autorități și contribuabili. În același timp, domeniul este cu atât mai dinamic cu cât dispozițiile legale în materie fiscală și de procedură fiscală sunt în continuă schimbare. În acest context, apărarea poziției contribuabilului și exercitarea în concret a drepturilor sale pe parcursul inspecției fiscale devin tot mai importante. Seminarul explică participanților modul de desfășurare a controlului fiscal și este axat pe prezentarea principalelor incidente de ordin procedural care pot interveni pe parcursul inspecției fiscale, cu accent în ceea ce privește posibilitatea contribuabilului de a contesta rezultatele verificărilor și actele emise de organele fiscale.

GRUPUL ŢINTĂ

Profesioniştii din Departamentele de Taxe și Fiscalitate din industria serviciilor financiare.

TEMATICĂ

  • Aspecte generale privind tipurile de control fiscal în România;
  • Incidente procedurale potenţiale pe parcursul inspecției fiscale: depășirea termenului legal de efectuare a inspecției fiscale și sancțiunea aplicabilă conform noii reglementări, suspendarea inspecției fiscale, cazurile limitative în care pot fi dispuse măsurile asiguratorii;
  • Considerații privind prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale. Obligații fiscale accesorii: noutăți privind penalitatea de nedeclarare;
  • Posibilitatea de a cere dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget; Respectarea garanțiilor procedurale în timpul inspecției fiscale: contestația fiscală și alte remedii;
  • Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită: modalități de suspendare a executării și noutăți în ceea ce privește manifestarea intenției contribuabilului de a depune o scrisoare de garanție bancară/poliță de asigurare la nivelul creanței;
  • Refacerea inspecției fiscale și reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o perioada impozabilă – necesitatea respectării principiului unicității inspecției fiscale;
  • Aspecte controversate: posibilitatea corectării declarației fiscale după anularea rezervei verificării ulterioare.

LECTORI

Alex Slujitoru este Senior Manager în cadrul Departamentului de Litigii fiscale al EY România şi are o experiență de peste 10 ani în acest domeniu. Alex a fost implicat în acordarea de consultanță fiscală și reprezentare în fața autorităților fiscale și a instanțelor judecătorești pentru societăți care activează în diverse domenii precum: agricultură și comercializarea cerealelor, bio-combustibil, leasing financiar, dezvoltare imobiliară și comerț cu amănuntul. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti și este membru al Baroului București.

Cristiana Rădulescu este Senior Associate în cadrul Departamentului de Litigii fiscale al EY România. Cristiana este implicată în principal în dispute și litigii fiscale, având experiența și în asistarea și reprezentarea clienților în litigii civile, comerciale și de drept administrativ, precum și acordarea de asistență în probleme bancare și de insolvență. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti și este membru al Baroului București.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a ½ zile, cu un total de 4 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2019, vineri: orele 9.30 – 14.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT:

Sanda Voinescu, Specialist formare

tel. 0372 394442; 0748 886 820;

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii