LITIGIILE COMERCIALE ÎN DOMENIUL BANCAR – O ABORDARE APLICATA

LITIGIILE COMERCIALE ÎN DOMENIUL BANCAR – O ABORDARE APLICATA

 

 Sigla_IBR_2017  PwC logo
 

OBIECTIV

Programul prezintă participanţilor cazuistică diversă privind litigiile comerciale în domeniul bancar, cum ar fi: contracte cu clauze abuzive, conversia creditelor din valută în monedă națională, aplicarea legii privind darea în plată. În cadrul programului, vor fi tratate aspectele juridice, însă și aspectele contabile (aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară), precum și implicațiile fiscale ale unor astfel de litigii la nivelul instituțiilor financiare.

Cursul are un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz reale şi bazându-se pe experienţa profesională a lectorilor. Exemplificările sunt inspirate și adaptate industriei serviciilor financiare.

AUDIENŢĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilitate în domeniul juridic, în aria de risc (recuperare debite bancare), dar și în domeniile contabilitate și fiscalitate. 

CONŢINUT

 Tematica abordată în cadrul cursului se referă la:

  • Tipologii de litigii comerciale între instituții financiare și clienți
  • Condiții specifice de aplicare a dării în plată
  • Legislație specifică (Ordonanța privind clauzele contractuale, Legea dării în plată)
  • Prezentarea altor inițiative legislative cu potențial impact asupra litigiilor comerciale ale instituțiilor financiare cu clienții
  • Implicațiile contabile și fiscale generate la nivelul instituției financiare de operațiuni precum: conversia creditelor în monedă națională, preluarea de bunuri imobile ca urmare a aplicării dării în plată, restituirea de sume ca urmare a unor procese de clauze abuzive
  • Aspecte ce trebuie considerate de instituțiile financiare la momentul estimării potențialului provizion de înregistrat conform IAS 37 pentru contractele cu clauze abuzive din portofoliu, inclusiv pentru situațiile în care nu au fost inițiate litigii de către debitori

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 4 ore (o jumătate de zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

18 martie 2019, orele 9:00 – 13:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

LECTORI

Ovidiu Bold, Avocat asociat senior D&B David și Baias S.C.A.

Ovidiu este avocat senior în cadrul D&B David și Baias (firma de avocatură corespondentă a PwC România) și s-a alăturat echipei de Servicii Financiare în octombrie 2008. Ariile sale de expertiză includ: dreptul bancar, asigurări, drept societar și comercial, protecția consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal. Ovidiu a oferit asistență și consultanță juridică pentru bănci, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți listate, cu privire la operațiuni și tranzacții diverse și complexe, precum cesiuni de portofolii de creanțe, vânzări de acțiuni, procese de due diligence, revizuirea și structurarea unor produse bancare (reverse factoring). El a fost de asemenea implicat în autorizarea unei instituții de credit, înregistrarea unei instituții financiare nebancare, fuziunea unor societăți de asigurări locale și oferă suport continuu în relația cu autoritățile de reglementare din domeniul serviciilor financiare, BNR și ASF.

Ana-Maria Butucaru, Director consultanță contabilă si de reglementare, PwC

Ana-Maria este Director în cadrul echipei de Consultanță și Audit a PwC, fiind un membru cheie al echipei PwC de Servicii Financiare, este responsabilă pentru serviciile de audit și de consultanță oferite clienților din industria financiar-bancară de peste 14 ani. În afara angajamentelor de audit extern, ea coordoneaza proiecte de consultanță, cum ar fi: implementarea IFRS ca baza a contabilitatii, implementarea IFRS 9, proiecte de due diligence, proiecte de consultanță de conformitate de reglementare si managementul riscului de credit.

Ana-Maria este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi a programului Executive MBA al Wien University. Este membră ACCA şi CAFR.

Alexandra Smedoiu, Director consultanță fiscală, PwC

Alexandra este Director de consultanţă fiscală la PwC şi are o experienţă de peste 13 ani în fiscalitate. Este licenţiată în Relaţii Economice Internaţionale, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi deţine un Master în Managementul Proiectelor Internaţionale. Alexandra a fost implicată în discuţii cu autorităţile de reglementare şi mediul de afaceri privind legislaţia fiscală aplicabilă băncilor, fondurilor de investiţii şi investiţiilor la bursă, dar şi în grupurile de lucru privind îmbunătăţirea Codului fiscal din România. De asemenea, Alexandra scrie articole în presa de specialitate privind teme fiscale și de reglementare de actualitate.

Este licenţiată CFA, membră a ACCA – Dip IFR, consultant fiscal, precum şi membră a CIOT – ADIT. Alexandra este membră în Consiliul de Administraţie al CFA Society România.

Persoană de contact:

Mihaela Radu

Training Specialist

Telefon mobil: 0748.886.807;

e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro