Modificări vamale şi provocările acestora. Legătura dintre conceptele vamale şi fiscale

Modificări vamale şi provocările acestora. Legătura dintre conceptele vamale şi fiscale

 Sigla_IBR_2017  EY_Logo5  

OBIECTIV

Seminarul va fi axat pe prezentarea prevederilor vamale şi fiscale actuale, relevante în contextul tranzacţiilor legate de importuri, exporturi sau alte regimuri vamale.

TEMATICA

Prezentarea modificărilor vamale cu impact asupra operatiunilor de vămuire. Stabilirea legăturii dintre conceptele fiscale din sfera TVA, a preţurilor de transfer şi cele vamale. Se vor dezbate concepte teoretice, aspecte practice şi potenţiale riscuri privind:

–     Sistemul de decizii vamale:

·         Portalul destinat operatorilor economici din UE („UE Trade Portal”)

·         Sistemul de gestionare a deciziilor vamale („CDMS – Customs Decisions Management System”)

·         Sistemul de referinţe pentru clienţi

–     Brexit-ul şi implicaţiile vamale

–     Regimul exportatorilor (REX)

–     Valoarea în vamă şi ajustarea preţurilor de  transfer

–     Reguli de TVA şi corelaţia acestora cu documentaţia vamală

GRUP TINTA:

Importatori, exportatori, transportatori, comisionari vamali, asigurători şi orice profesionişti interesaţi, în scopul îmbunătăţirii cunoștințelor necesare susținerii operațiunilor vamale şi fiscale. 

LECTORI:

Cristina Galin este Tax Senior Manager în cadrul Departamentului de Asistenţă fiscală al EY Romania şi are o experiență de peste 15 ani în domeniul vamal şi de peste 10 ani pe probleme de consultanţă fiscală, fiind specializată în domeniul impozitelor indirecte, atât din perspectiva legislației europene cât şi a celei naţionale. Cristina este parte a echipelor EY implicate în consultanţă şi conformitate fiscală cu precădere pe segmentul problemelor impozitării indirecte (TVA, taxe vamale şi accizele),  de respectare a obligațiilor pentru companii care operează pe piața românească şi internațională. 

Ramona Ştefan este Tax Manager în cadrul Departamentului de Asistenţă fiscală al EY Romania şi are o experiență de peste 10 ani în domeniul consultanţei fiscale, fiind specializată in impozitare indirectă, din perspectiva legislației europene şi naţionale. Ramona este parte  a echipelor EY implicate în consultanţă şi conformitate fiscală cu precădere pe segmentul problemelor din domeniu TVA.

PERIOADA DE DESFASURARE

11 iunie 2019, orele 09:30 – 13:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata sesiunii de pregatire.

La finalul seminarului, participanţilor li se va înmână un certificat, emis de Institutul Bancar Român (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu
Specialist formare
tel. 0372 394442
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii