Guvernanta interna in institutiile financiare – noile reglementari EBA

Guvernanta interna in institutiile financiare – noile reglementari EBA

 Sigla_IBR_2017  deloitte logo NOU 

În septembrie 2017, EBA și-a publicat reglementările revizuite privind guvernanța internă. Aceste reglementari vizează armonizarea în continuare a aranjamentelor, proceselor și mecanismelor de guvernanță internă ale instituțiilor în UE, în conformitate cu noile cerințe în acest domeniu introduse prin Directiva privind cerințele de capital (CRD IV). Instrucțiunile trebuie citite împreună cu:

 • Reglementările privind politicile de remunerare;
 • Reglementările comune EBA și ESMA privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a funcțiilor cheie.

Reglementările promovează organisme de conducere diverse și, prin urmare, contribuie la îmbunătățirea supravegherii riscurilor și a rezistenței instituțiilor și la îmbunătățirea evaluărilor de adecvare în cadrul sectoarelor financiare ale UE.

Reglementările EBA se vor aplica începând cu 30 iunie 2018 autorităților competente din UE, precum și instituțiilor financiare. Reglementările anterioare ale EBA privind guvernanța internă (GL44) vor fi abrogate la aceeași dată.

Acest seminar are ca scop obținerea unei imagini de ansamblu asupra aspectelor pe care o instituție financiară le va întâmpina în activitatea curentă privind guvernanta, remunerarea si evaluarea membrilor board-ului si a funcțiilor cheie.

OBIECTIVE

La finalul cursului, participanții vor:

 • Cunoaște cerințele noilor reglementari EBA si ESMA cu privire la Guvernanta si evaluarea board-ului si a funcțiilor cheie
 • Înțelege importanța unei bune guvernante și a unei culturi organizaționale sănătoase
 • Avea o imagine de ansamblu privind cultura de risc si modul in care se poate cuantifica.
 • Cunoaște principalele aspecte legate de apetitul de risc, riscul de reputație si de conduita
 • Avea o imagine de ansamblu asupra regulilor și principiilor de remunerare, conform instrucțiunilor EBA
 • Înțelege modul in care tehnologia si digitalizarea vor impacta activitatea si in special principalele funcții de control ale institutiei

AUDIENȚĂ

Acest seminar se adresează în mod special directorilor executivi, directorilor financiari, directorilor responsabili cu managementul riscurilor, auditului intern, conformității, resurselor umane, secretariat general și specialiștilor în managementul riscurilor, precum și experților în supraveghere și stabilitate financiară.

CONŢINUT

 1. Cadrul de reglementare a guvernanței interne
 2. Cadrul de guvernanță si remunerare
 3. Rolurile, responsabilitățile si evaluarea board-ului
 4. Apetit pentru risc
 5. Cultura organizațională si de risc
 6. Inovația digitală in cadrul instituțiilor financiare:
 • Funcția de gestionare a riscurilor a viitorului
 • Funcția de conformitate a viitorului
 • Funcția de audit intern a viitorului

LECTOR

Irina Arsinte, CIA, CRMA

Irina este Manager la Deloitte, în cadrul Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are mai mult de 10 ani de experiență în instituțiile financiare, atât în România, cât și în Marea Britanie, unde a condus și a participat la numeroase proiecte și angajamente de audit intern privind guvernanța, riscul, conformitatea, controlul intern și eficiența proceselor in cadrul insitutiilor financiare. În calitate de expert in asigurarea calității, a elaborat metodologii inovatoare pentru a evalua eficiența și eficacitatea auditului intern.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (7 ore net).

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul asigurând lectori specializaţi şi suport de curs.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 7 credite CPD.

PERIOADA

19 februarie 2019, de la ora 9:00 la 17:00.

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii