Gestionarea informaţiilor privilegiate şi aplicarea barierelor informaţionale conform MIFID II

Gestionarea informaţiilor privilegiate şi aplicarea barierelor informaţionale conform MIFID II

    NOU 

OBIECTIV

Programul are ca scop prezentarea Directivei europene MIFID II şi cerinţele de conformitate pe piaţa instrumentelor financiare: clasificarea şi protecţia investitorilor, aspecte practice privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese, tranzacţionarea pe conturile personale, utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate şi fraudei pe piaţa instrumentelor financiare.

Ca metodologie, prezentarea va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi exemple din activitatea bancară.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului bancar care interacţionează cu clienţii (corporate, IMM, persoane fizice), precum şi celor cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, auditului, controlului intern etc.

CONŢINUT

  1. Prezentare MIFID II: cadrul legislativ, obiectivele şi instrumentele financiare MIFID
  2. Clasificarea clienţilor şi protecția investitorilor- Cerințe privind furnizarea de informații corecte, clare și neînșelătoare
  3. Cerinţele MIFID II privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese şi tranzacţionarea pe conturile personale.
  4. Informaţiile privilegiate şi aplicarea barierelor informatice

4.1 Regimul informaţiilor privilegiate în legătură cu piaţa reglementată

4.2 Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate

4.3 Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate

4.4 Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate şi obligaţia de informare

4.5 Motive întemeiate pentru întârzierea dezvăluirii unei informaţii privilegiate şi păstrarea confidenţialităţii acesteia

  1. Sancţiuni
  2. Cazuistică (pentru fiecare din punctele de mai sus vor fi prezentate exemple practice)

LECTORI

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room, începând cu luna octombrie 2017.

Între martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 6 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2019, orele 10:00 – 16:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 5 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii