Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V / CRR II

Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V / CRR II

– Capital Requirements Regulation II –
– Regulamentul privind cerinţele de capital –

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea elementelor de noutate aduse de modificarea CRR/Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii, având o latură aplicativă accentuată, dar şi una integrată, prin prisma corelaţiilor cu alte cadre de reglementare.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, risc, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri departamente raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Capitalul: Fonduri proprii, MREL (Minimum  Requirement  for  own funds  and  Eligible  Liabilities), efect de levier
  • Indicatorii de lichiditate: indicatorul de lichiditate NSFR (net stable funding ratio) – modalitate de calcul, tratament prudenţial, importanţa în administrarea riscului de lichiditate în perioadele de criză 
  • Impactul IFRS 9 (în corelaţie cu Regulamentul UE 2017/2395, în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru)
  • Riscul de credit: factorul IMM, conexiuni cu riscul de contraparte
  • Riscul de piaţă
  • Cadrul de raportare

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul unei mari autorităţi bancare europene, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Această poziţie profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK și, de asemenea, este înscrisă la CFA, nivelul III. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat activ în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene (ABE), pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare ABE care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

11 – 12 octombrie 2019, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii