Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada septembrie – noiembrie 2018

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada septembrie – noiembrie 2018

 

SEPTEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. NOU! GDPR – Registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor, 15 septembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

2. NOU! Understanding and managing the risk of mortgage loans – a practical approach, 17 septembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

3. Anti-fraudă aplicată şi gestionarea practică a situaţiilor de criză, 20 – 21 septembrie 2018, joi orele 15:00 – 19:00 şi vineri orele 9:00 – 17:00

4. NOU! Managementul şi implementarea investiţiilor finanţate din fonduri europene în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale PNDR 2014 – 2020 şi FEGA, 20 – 21 septembrie 2018, orele 9:30 – 16:30

5. Analiza financiară avansată. Calitatea declaraţiilor financiare, semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 21 – 22 septembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

6. Raportări prudenţiale ale IFN, 24 septembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

7. AnaCredit şi BCBS 239 – cerinţe pentru un nou mod de raportare (IBR & Deloitte), 26 septembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

8. Feedback and Coaching Skills for Managers, 26 – 27 septembrie 2018

9. Restructurarea creditelor bancare pentru companii, o necesitate pentru revitalizarea activităţii economice, 27 – 28 septembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

10. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 28 septembrie 2018

11. Ofiţer Conformitate, seria 2, 28 septembrie – 24 noiembrie 2018: 5 sesiuni de pregătire la clasă – în zilele de vineri (orele 15:00 – 19:00) şi sâmbătă (orele 9:00 – 17:00)

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

12. Administrator de risc, cod COR 241240, seria 5, 15 – 6 octombrie 2018 (24 ore) – 3 sesiuni de pregătire la clasă (în zilele de sâmbătă): 15 septembrie, 22 septembrie şi 6 octombrie, orele 9:00 – 18:00

III. Programe IT&C

13. ECDL FINANCIAR PROFESIONAL, 12, 13, 19, 20, 26, 27 septembrie, 3, 4, 10, 11 octombrie 2018, orele 16.00 – 20.00

14. ECDL BAC, 22 septembrie – 15 decembrie 2018 (în zilele de sâmbătă), orele 11:00 – 15:00

 

OCTOMBRIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate Preparation Course – Money Markets: Products & Market Discipline (ACI FMA), 25, 26, 27 octombrie 2018 şi 16 – 17 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

2. Certificatul Bancar European TRIPLE E (EBTN) – în sistem blended learning (ID şi la clasă), 17 octombrie 2018 – 28 februarie 2019, orele 18:00 – 20:00

II. Programe de scurtă durată

3. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 5 – 6 octombrie 2018, vineri – orele 14:00 – 18:00 şi sâmbătă – orele 9:00 – 13:00

4. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 11 – 12 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

5. NOU! Inspecţiile şi litigiile fiscale în domeniul bancar – recomandări şi cazuistică (IBR & PwC), 12 octombrie 2018, orele 9:00 – 13:00

6. NOU! Abordarea integrată a noilor cerinţe MiFID II & MAD II & PRIIP din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc, 12 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

7. NOU! Corporate Credit Risk Management, 13 – 27 octombrie 2018: 3 sesiuni de pregătire la clasă – în zilele de 13, 20 şi 27 octombrie (sâmbăta)

8. High Performance Leadership through Emotional Intelligence, 18 – 19 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00,

9. Consultant de investiţii financiare – MIFID II, 18 – 27 octombrie 2018: 6 sesiuni de pregătire la clasă: 18, 19, 20, 25, 26 şi 27 octombrie (în zilele de joi, vineri şi sâmbătă)

10. Spălarea banilor – prevenţie şi tipologii, 19 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:30

11. Ofiţer Protecţia Datelor (IBR & Wolf Theiss), 19 octombrie – 14 decembrie 2018: 3 sesiuni de pregătire la clasă – 19 octombrie, 9 şi 30 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

12. Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronice – identificare şi prevenţie, 20 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

13. Managementul plăţilor în afacerile internaţionale, 25 – 26 octombrie 2018, orele 9:30 – 17:30

14. Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerinţelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă, 26 – 27 octombrie 2018, orele 10:00 – 18:00

15. Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) în gestionarea afacerii, 27 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

16. Soft Diplomatic Skills în afaceri: DOs & DONTs în protocolul de afaceri, 27 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

17. Impactul IFRS 9 asupra cadrului FINREP şi COREP, 29 – 30 octombrie 2018, orele 10:00 – 18:00

18. Managementul şi monitorizarea creditelor neperformante (IBR & Deloitte), 30 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

19. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV, 30 – 31 octombrie 2018, orele 9:00 – 17:00

20. Managementul şi implementarea investiţiilor finanţate din fonduri europene în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale PNDR 2014 – 2020 şi FEGA, TBA, 2 zile, orele 9:30 – 16:30

III. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

21. Colector/recuperator creanţe/debite, 9 – 24 octombrie 2018, orele 18:00 – 21:00

IV. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

22. Creditarea – noi modele de business sub impactul cerinţelor prudenţiale, 17 octombrie 2018 – 28 februarie 2019, orele 18:30 – 20:30

23. Strategii de management şi marketing bancar, 17 octombrie 2018 – 28 februarie 2019, orele 18:00 – 20:00

24. Audit şi control intern în activitatea financiar – bancară, 17 octombrie 2018 – 31 ianuarie 2019, orele 18:00 – 20:00

V. Evenimente

25.  Cyberthreats and Cybersecurity Day – 24 octombrie 2018

26. Banking Compliance Summit – 31 octombrie 2018

 

NOIEMBRIE

I. Certificări internaţionale

1. Risk in Financial Services qualification (CISI UK), 8 – 9 noiembrie 2018 – Induction course şi 10 – 11 ianuarie 2019 – Revision Course

II. Programe de scurtă durată

2. NOU! Gestionarea informaţiilor privilegiate şi aplicarea barierelor informaţionale conform MIFID II, 2 noiembrie 2018, orele 10:00 – 16:00

3. Ethical hacking: securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, 8 – 9 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

4. NOU! Managementul securităţii fizice – aspecte de bază abordate aplicat, 9 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

5. Auditarea sistemelor informatice, 12 – 13 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

6. Leadership-ul şi succesul managerial, 15 – 16 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

7. Eficientizarea activităţii de creditare a companiei, 15 – 16 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

8. Prevenirea şi detectarea fraudei în aria de IMM şi corporate, 16 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

9. NOU! Conflictul de interese şi guvernanţa produselor din perspectiva MiFID II, 16 – 17 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

10. Abordarea aplicată privind cerinţele de raportare FINREP, 16 – 17 noiembrie 2018, orele 10:00 – 18:00

11. NOU! Provocări ale noului cadru de reglementare CRR 2 (Capital Requirements Regulation 2) – Regulamentul privind cerinţele de capital, 19 – 20 noiembrie 2018, orele 10:00 – 18:00

12. Guvernanţa internă în instituţiile financiare – noile reglementari EBA (IBR & Deloitte), 22 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

13. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezoluţie, 23 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

14. NOU! Spălarea banilor în mediul online, 24 noiembrie 2018, orele 9:00 – 17:00

15. Consultant de investiţii financiare – MIFID II, 30 ore, TBA

16. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 8 ore, TBA

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

17. SEPA – Single Euro Payments Area, noiembrie 2018 – ianuarie 2019

IV. Programe IT&C

18. MS EXCEL pentru sectorul financiar bancar – nivel mediu avansat, 14 – 15 si 21 – 22 noiembrie 2018, orele 16:00-20:00

 

DECEMBRIE

I. Evenimente

1. Forumul de Fiscalitate pentru industria serviciilor financiare, 5 decembrie 2018

 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii