Abordarea integrata a noilor cerinţe MiFID II & MAD II & PRIIP din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc

Abordarea integrata a noilor cerinţe MiFID II & MAD II & PRIIP din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc

 

OBIECTIV

Băncile și firmele de investiţii trebuie să se asigure că funcțiile aferente sistemului de control intern urmează o abordare bazată pe risc pentru o alocare eficientă a resurselor acestora în vederea atingerii obiectivelor activităţilor specifice cu luarea în considerare a serviciilor de investiţii, activităţilor şi serviciilor auxiliare furnizate de bănci/firme de investiţii, precum şi tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi distribuite.

GRUP ŢINTĂ 

Personal din ariile: conformitate, audit, risc, juridic, middle-office, precum și persoane cu responsabilităţi de conducere din cadrul instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare.

CONŢINUT

 • REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA PIEŢEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE DIN PERSPECTIVA MIFID II&MAD II& PRIIP
 • PIEŢE, INSTRUMENTE ŞI SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE DIN PERSPECTIVA MiFID II& MAD II& PRIIP
 • CERINŢE ORGANIZATORICE SPECIFICE FIRMELOR DE INVESTIŢII GUVERNANŢA PRODUSULUI 

Organizarea procesului de guvernanță a produsului (PGP) din perspectiva MiFID II și PRIIP

Producătorul

Distribuitorul

Conceptul Target market                                                                                                                

 • SEGMENTAREA CONFORM MiFID II A CLIENŢILOR, EVALUAREA OPORTUNITĂȚII ȘI ADECVĂRII INVESTIȚIONALE
 • CERCETAREA DE INVESTIŢII ŞI COMUNICĂRILE PUBLICITARE DIN PERSPECTIVA MiFID II & MAD II
 • TRANZACŢIONAREA DIN PERSPECTIVA MiFID II& MAD II& PRIIP

Instrumente financiare lichide și nelichide

Sistematic Internalizer

Best Execution

Transparența pre și post tranzacționare

Înregistrarea și arhivarea conversațiilor telefonice și a comunicărilor electronice cu clienții

 • NOUL CONCEPT DE VÂNZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE INVESTIŢII FINANCIARE CONFORM MiFID II& MAD II& PRIIP                          

Consultanța de investiții și administrarea de portofolii

Transparența costurilor

Stimulente

Înregistrarea și arhivarea conversațiilor telefonice și a comunicărilor electronice cu clienții

Reguli prudențiale de etică și conduită

 • CERINŢE GENERALE ÎN MATERIE DE SUBSCRIERE ŞI PLASAMENT
 • OPERAŢIUNI POST TRANZACŢIONARE, RAPORTĂRI, FURNIZĂRI DE DATE DE PIAŢĂ
 • ABUZUL DE PIAŢĂ

Regimul informaţiei privilegiate  și gestionarea barierelor informaționale

Activități de sondare a pieței

Manipularea pieței

Implementarea unui program eficient de conformitate

 • SISTEMUL DE CONTROL INTERN

Funcția de audit, funcția de risc și funcția de conformitate

Conflicte de interes, tranzacții personale, reclamații

Indicatori de risc specifici MiFID II/MAD II/PRIIP – evaluare, monitorizare și raportare

Studii de caz

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (o zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, orele: 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.

LECTOR

Mihaela-Corina Stoica, ICA, ACI este Supervizor Direcţia Conformitate/ Pieţe de Capital din cadrul BCR Erste. Are experienţă în domeniul pieţei de capital de peste 20 ani; a ocupat funcţia de  Manager MiFID & Control, Training – Directia Conformitate din cadrul Raiffeisen Bank, Director risc şi control şi funcţia de control intern la S.A.I. Erste Asset Management SA, a fost Preşedinte/DG şi reprezentant control intern la S.A.I. BCR Asset Management SA, Specialist în cadrul Direcţiei Managementul Grupului şi Pieţe de Capital din cadrul BCR, participând printre alte activităţi la administrarea, gestionarea şi supravegherea subsidiarelor Grupului BCR cu activitati pe piaţa de capital, respectiv S.A.I. BCR Asset Management SA şi SSIF BCR Securities SA etc.  Mihaela este absolventă a Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti, specializată în modelare matematică şi a  absolvit programul de Master în finanţe, bănci, burse de valori – ASE, Master în Politici internaţionale – IDR,  Master în International Financial and Monetary Systems – ATTF Luxemburg. Este lector autorizat de către ASF, predă în cadrul Facultății de Matematică București și deţine următoarele certificări internaționale în domeniul pieţelor financiare: International Diploma in Compliance (ICA), ACI Dealing Money Markets – Products & Market Discipline

PERSOANE DE CONTACT

Octavia Moise – Coordonator Training: e-mail: octavia.moise@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.804

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii