Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada ianuarie – martie 2019

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada ianuarie – martie 2019

 

IANUARIE

I. Programe de scurtă durată

1. Spălarea banilor – prevenţie şi tipologii, 18 ianuarie 2019, orele 9:00 – 17:30

2. Raportări prudenţiale ale IFN, 28 ianuarie 2019, orele 9:00 – 17:00

3. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 28 – 29 ianuarie 2019, 8 ore, orele 16:00 – 20:00 

4. NOU! România la Președinția Consiliului UE – mize şi provocări în domeniul serviciilor financiar-bancare, 30 ianuarie 2019, orele 17:00 – 20:00

5. Consultant de investiţii financiare – MIFID II, 30 ore, TBA

II. Programe IT&C

6. MS EXCEL pentru sectorul financiar bancar – nivel mediu avansat, 9 – 10 şi 16 – 17 ianuarie 2019, orele 16:00-20:00

7. ECDL BAC, 12 ianuarie – 13 aprilie 2019 (în zilele de sâmbătă), orele 11:00 – 15:00

8. MS POWER POINT, 30 – 31 ianuarie 2019, orele 16:00 – 20:00

 

FEBRUARIE

I. Certificări internaţionale

1. Certified European Financial Analyst Diploma (EFFAS, IBR & AAFBR), februarie 2019 – aprilie 2020 (prima sesiune la clasă: 8 – 9 februarie 2019)

2. Risk in Financial Services qualification (CISI UK), 14 – 15 februarie 2019 – Induction course şi 18 – 19 aprilie 2019 – Revision Course, orele 9:00 – 17:00

II. Programe de scurtă durată

3. Ofiţer Conformitate, seria 3, 1 februarie – 30 martie 2019: 5 sesiuni de pregătire la clasă – în zilele de vineri (orele 15:00 – 19:00) şi sâmbătă (orele 9:00 – 17:00)

4. Abordări practice în managementul riscului operaţional, 8 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

5. Auditarea sistemelor informatice, 11 – 12 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

6. Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2), 12 februarie 2019, orele 15:00 – 19:00

7. Consultant de investiţii financiare – MIFID II, 30 ore, 12 – 15 februarie 2019

8. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 15 – 16 februarie 2019, 8 ore, vineri orele 16:00 – 20:00 şi sâmbătă orele 9:00 – 13:00

9. GDPR – Registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor, 16 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

10. Guvernanţa internă în instituţiile financiare – noile reglementari EBA (IBR & Deloitte), 19 februarie 2019, orele 9:00 -17:00

11. Business Intelligence in Audit, 19 – 20 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Managementul riscului de fraudă în industria serviciilor financiare, 21 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

13. Infrastructuri cu chei publice (Public Key Infrastructure), 21 – 22 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

14. Leadership-ul şi succesul managerial, 21 – 22 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

15. Analiza cost-beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene, 22 – 23 februarie 2019, 2 zile, orele 9:00 – 17:00

16. Analiza financiară avansată. Calitatea declaraţiilor financiare, semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 21 – 22 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

17. Ofiţer Protecţia Datelor (IBR & Wolf Theiss), 25 februarie – 29 martie 2019: 3 sesiuni de pregătire la clasă – 25 februarie, 22 şi 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

18. Implementarea Directivei (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a, abordare bazată pe riscuri, 27 – 28 februarie 2019, orele 9:00 – 17:00

III. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

19. Administrator de risc, cod COR 241240, seria 6, 9 – 23 februarie 2019 (24 ore) – 3 sesiuni de pregătire la clasă (în zilele de sâmbătă): 9, 16 şi 23 februarie 2019, orele 9:00 – 18:00

20. Program de perfecţionare în competenţe informatice (autorizat ANC), 13, 14, 20, 21 februarie 2019, orele 16.00 – 20.00; examen final: 28 februarie 2019, între orele 16.00 – 18.00

21. Colector/recuperator creanţe/debite, cod COR 421402, 15 februarie – 6 martie 2019 (36 ore), orele 18:00 – 21:00

22. Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară, cod COR 341116, 15 – 16 şi 22 – 23 februarie 2019 (36 ore), orele 9:00 – 17:00

IV. Programe IT&C

23. MS EXCEL pentru sectorul financiar bancar (nivel mediu – avansat), 27 – 28 februarie şi 6 – 7 martie 2019, orele 16:00 – 20:00

 

MARTIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate Preparation Course – Money Markets: Products & Market Discipline (ACI FMA), 6, 7, 8 martie şi 11, 12, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

2. Certificatul Bancar European TRIPLE E (EBTN) – în sistem blended learning (ID şi la clasă), 14 martie – iulie 2019, orele 18:00 – 20:00

II. Programe de scurtă durată

3. Evaluarea impactului de protecţia datelor (Data Protection Impact Assessment), 2 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

4. Finanţe manageriale, 5 – 6 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

5. NOU! Inspecțiile și litigiile fiscale în domeniul bancar – recomandări şi cazuistică, 12 martie 2019, orele 9:00 – 13:00

6. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 14 – 15 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

7. Prevenirea şi detectarea fraudelor în aria IMM, 15 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

8. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezoluţie, 15 – 16 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. Spălarea banilor în mediul online, 18 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

10. Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 in practica (IBR & Deloitte), 21 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

11. Managementul şi implementarea investiţiilor finanţate din fonduri europene în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale PNDR 2014 – 2020 şi FEGA, 21 – 22 martie 2019, orele 9:30 – 16:30

12. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), 21 – 22 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

13. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 22 martie 2019, orele 10:00 – 17:00

14. Sancţiuni internaţionale – cu aplicabilitate în industria serviciilor financiare, 22 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

15. NOU! Conflictul de interese şi guvernanţa produselor din perspectiva MiFID II, 22 – 23 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

16. NOU! Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V/CRR 2 (Capital Requirements Regulation 2) – Regulamentul privind cerinţele de capital, 25 – 26 martie 2019, orele 10:00 – 18:00

17. Planificarea continuităţii afacerii, 27 – 28 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

18. Abordarea aplicată privind cerinţele de raportare FINREP, 27 – 28 martie 2019, orele 10:00 – 18:00

19. Managementul şi monitorizarea creditelor neperformante (IBR & Deloitte), 28 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

20. NOU! Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism (KYC & AML/CFT) – abordare practică, 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

21. Auditul activităţii de creditare corporate – de la program de audit la plan de acţiune, 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

22. NOU! Abordarea integrată a noilor cerinţe MiFID II & MAD II & PRIIP din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit şi risc, 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

23. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), TBA, 8 ore, vineri orele 14:00 – 18:00 şi sâmbătă orele 9:00 – 13:00

24. Consultant de investiţii financiare – MIFID II, 30 ore, TBA

25. NOU! Corporate Credit Risk Management, TBA, 3 sesiuni de pregătire la clasă (sâmbăta)

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

26. NOU! Business intelligence – proces cheie în negociere, martie – aprilie 2019, orele 18:00 – 20:00

27. Strategiile antifraudă pentru prevenirea şi gestionarea activităţilor frauduloase în industria serviciilor financiare, martie – aprilie 2019, orele 18:00 – 20:00

28. Audit şi control intern în activitatea financiar – bancară, martie – iunie 2019, orele 18:00 – 20:00

29. Întreprinderile micro, mici şi mijlocii – o abordare financiară de la A la Z, martie – iunie 2019, orele 18:00 – 20:00

IV. Evenimente

30. Forumul de Fiscalitate pentru industria serviciilor financiare – 14 martie 2019

 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinul Unirea)

Telefon: 0371.40.5959; 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii