Cunoaşterea clientelei şi prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului – de la teorie la practică – Etape de urmat pentru un business sănătos –

Cunoaşterea clientelei şi prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului – de la teorie la practică – Etape de urmat pentru un business sănătos –

    NOU

 

OBIECTIV

Seminarul prezintă noţiuni de bază din legislaţia aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor. Fundamentarea conceptelor teoretice se realizează prin analizarea exemplelor practice, în scopul menţinerii unui business sănătos, respectării reglementărilor specifice şi minimizării expunerii la risc.

GRUP ŢINTĂ

Personalul din instituţii financiar-bancare şi nebancare, angajat în cadrul departamentelor de conformitate, audit, risc, operaţiuni, corporate/retail, creditare, juridic, dar şi angajaţi din front office implicaţi în activităţi directe cu clienţii.

 CONŢINUT

  • Procesul de cunoaştere a clientelei (paşi de urmat);
  • Metode de identificare a ultimului beneficiar real;
  • Identificarea şi abordarea persoanelor expuse politic;
  • Restricţii privind iniţierea/continuarea relaţiei de afaceri;
  • Prevenirea spălării banilor, de la teorie la practică (indici de recunoaştere a tranzacţiilor suspecte);
  • Aspecte generale privind combaterea finanţării terorismului;
  • Aplicarea sancţiunilor internaţionale în România.

LECTOR

Mihaela – Corina Bouleanu este Director al Direcţiei Conformitate la OTP BANK România SA, parte a OTP Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centrală şi de Est. Anterior a fost Director Divizia Conformitate la Banca Româneasca SA – Membră a Grupului NBG. De asemenea, a lucrat la Banca Naţională a României ca Inspector în cadrul Direcţiei Supraveghere, având o vastă expertiză în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc. A deţinut şi funcţii executive în companii de real-estate şi vânzări. Mihaela are o vastă experienţă în domeniile conformitate, spălarea banilor şi securitate bancară. Ea este Vice-Preşedinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor, fiindu-i recunoscută contribuţia adusă şi în cadrul Grupului de Lucru privind implementarea Directivei a IVa AML. Este certificată în domenii precum protecţia datelor, audit şi control intern, spălarea banilor, managementul riscurilor de fraudă în industria serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

3 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Sanda Voinescu

Specialist training

Tel: 0748.886.820

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro