Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada martie – aprilie 2019

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada martie – aprilie 2019

 

MARTIE

I. Certificări internaţionale

1. Triple E EFCB (European Foundation Certificate in Banking) – Certificatul Bancar European TRIPLE E (EBTN) – în sistem blended learning (ID şi la clasă), 14 martie – 3 iulie 2019, orele 18:00 – 20:00

II. Programe de scurtă durată

2. Evaluarea impactului de protecţia datelor (Data Protection Impact Assessment), 2 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

3. Finanţe manageriale, 5 – 6 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

4. NOU! MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 11 martie – 11 aprilie 2019, 8 ore

5. NOU! Inspecțiile și litigiile fiscale în domeniul bancar – recomandări şi cazuistică, 12 martie 2019, orele 9:00 – 13:00

6. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 14 – 15 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

7. NOU! Corporate Credit Risk Management, 14, 19 si 22 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

8. Prevenirea şi detectarea fraudelor în aria IMM, 15 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezoluţie, 15 – 16 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

10. Spălarea banilor în mediul online, 18 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

11. Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 in practica (IBR & Deloitte), 21 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Managementul şi implementarea investiţiilor finanţate din fonduri europene în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale PNDR 2014 – 2020 şi FEGA, 21 – 22 martie 2019, orele 9:30 – 16:30

13. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), 21 – 22 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

14. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 22 martie 2019, orele 10:00 – 17:00

15. Sancţiuni internaţionale – cu aplicabilitate în industria serviciilor financiare, 22 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

16. NOU! Conflictul de interese şi guvernanţa produselor din perspectiva MiFID II, 22 – 23 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

17. NOU! Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V/CRR 2 (Capital Requirements Regulation 2) – Regulamentul privind cerinţele de capital, 25 – 26 martie 2019, orele 10:00 – 18:00

18. Planificarea continuităţii afacerii, 27 – 28 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

19. NOU! Developing & Implementing Intelligent Credit Risk Scorecards (IBR & SAS), 27 – 28 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

20. Abordarea aplicată privind cerinţele de raportare FINREP, 27 – 28 martie 2019, orele 10:00 – 18:00

21. Consultant de investiţii financiare – MIFID II, 30 ore, 27 – 30 martie 2019 [27 martie (miercuri), orele: 15:00 –20:00, 28 martie (joi), orele: 9:00 – 19:30, 29 martie (vineri), orele: 9:00 – 18:00, 30 martie (sambata), orele: 9.00 – 17:00], examen: 5 aprilie 2019 (vineri, ora 16.00)

22. Managementul şi monitorizarea creditelor neperformante (IBR & Deloitte), 28 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

23. NOU! Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism (KYC & AML/CFT) – abordare practică, 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

24. Auditul activităţii de creditare corporate – de la program de audit la plan de acţiune, 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

25. NOU! Abordarea integrată a noilor cerinţe MiFID II & MAD II & PRIIP din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit şi risc, 29 martie 2019, orele 9:00 – 17:00

26. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 29 – 30 martie 2019, 8 ore, vineri orele 16:00 – 20:00 şi sâmbătă orele 9:00 – 13:00

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

27. NOU! Business intelligence – proces cheie în negociere, martie – aprilie 2019, orele 18:00 – 20:00

28. Strategiile antifraudă pentru prevenirea şi gestionarea activităţilor frauduloase în industria serviciilor financiare, martie – aprilie 2019, orele 18:00 – 20:00

29. Audit şi control intern în activitatea financiar – bancară, martie – iunie 2019, orele 18:00 – 20:00

30. Întreprinderile micro, mici şi mijlocii – o abordare financiară de la A la Z, martie – iunie 2019, orele 18:00 – 20:00

IV. Programe IT&C

31. MS POWER POINT, 13 – 14 martie 2019, orele 16:00 – 20:00

V. Evenimente

32. Forumul de Fiscalitate pentru industria serviciilor financiare – 14 martie 2019

 

APRILIE

I.  Programe de scurtă durată

1. NOU! Agile Project Management, 4 – 5 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

2. IT Requirements Elicitation pentru experţii IT, 10 – 11 aprilie 2019, miercuri: orele 15:00 – 19:00; joi: orele 9.00 – 17.00

3. Managementul plăţilor în afacerile internaţionale, 11 – 12 aprilie 2019, orele 9:30 – 17:30

4. Pieţe şi instrumente financiare (MiFID II), 19 – 20 aprilie 2019, vineri: orele 17:30 – 21:30, sâmbătă: 09:00 – 17:00

5. Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) în gestionarea afacerii, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

6. Raportări prudenţiale ale IFN, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

7. NOU! Banking Supervision: On-site inspections and internal model investigation (IBR & Deloitte), 18 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

8. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV, 18 – 19 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. Soft Diplomatic Skills în afaceri: DOs & DON’Ts în protocolul de afaceri, 19 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

10. Ofiţer Protecţia Datelor (DPO) (IBR & Wolf Theiss), 19 aprilie – 21 iunie 2019 (3 sesiuni de pregătire la clasă), orele 9:00 – 17:00

11. Prevenirea spălării banilor – abordare în practică, 19 – 20 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerinţelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă, 19 – 20 aprilie 2019, orele 10:00 – 18:00

13. MIFID II – Training pentru personalul care oferă informaţii, (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 8 ore, TBA, aprilie 2019, vineri: orele 16:00 – 20:00, sâmbătă: orele 9:00 – 13:00

14. MIFID II – Consultant de Investiţii Financiare, 30 ore, TBA, aprilie 2019

II. Limbi străine

15. English for my job – nivel intermediar, aprilie – iulie 2019 (in zilele de luni şi vineri), orele 18:00 – 19:30

III. Programe IT&C

16. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, 10, 11, 17, 18 aprilie 2019

 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinul Unirea)

Telefon: 0371.40.5959; 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii