Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada aprilie – mai 2019

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada aprilie – mai 2019

 

APRILIE

I.  Programe de scurtă durată

1. Sancţiuni internaţionale – cu aplicabilitate în industria serviciilor financiare, 5 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

2. IT Requirements Elicitation pentru experţii IT, 10 – 11 aprilie 2019, miercuri: orele 15:00 – 19:00; joi: orele 9.00 – 17.00

3. Managementul plăţilor în afacerile internaţionale, 11 – 12 aprilie 2019, orele 9:30 – 17:30

4. NOU! Abordarea integrată a noilor cerinţe MiFID II & MAD II & PRIIP din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit şi risc, 12 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, 

5. Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) în gestionarea afacerii, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

6. Raportări prudenţiale ale IFN, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

7. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV, 18 – 19 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

8. Soft Diplomatic Skills în afaceri: DOs & DON’Ts în protocolul de afaceri, 19 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. Prevenirea spălării banilor – abordare în practică, 19 – 20 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

10. Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerinţelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă, 19 – 20 aprilie 2019, orele 10:00 – 18:00

11. MIFID II – Training pentru personalul care oferă informaţii, (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Reg. BNR&ASF nr. 14/7/2018), 8 ore (la clasă), 22 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00

II. Limbi străine

12. English for my job – nivel intermediar, aprilie – iulie 2019 (in zilele de luni şi vineri), orele 18:00 – 19:30

  

MAI

I.  Programe de scurtă durată

1. Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2), 9 mai 2019, orele 15:00 – 19:00

2. Ethical hacking – securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, 9 – 10 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriel Avramescu, CEI, CEH, ECSA, OSCP

3. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), 9 – 10 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

4. Eficientizarea activității de creditare a companiilor în direcția exigențelor IFRS9, 16 – 17 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

5. NOU! Implementation of a robust liquidity risk management framework and the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) (IBR & Deloitte), 16 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

6. Managementul securității bancare, 17 mai 2018, orele 9:00 – 17:00

7. Implementarea Directivei (UE) 2015/849 (AML/CFT) – directiva a 4-a, abordare bazată pe riscuri, 16 – 17 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

8. Analiză financiară avansată – calitatea declaraţiilor financiare: semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 17 -18 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

9. GDPR – Registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor, 18 mai 2019

10. NOU! Sistemul de control intern în activitatea financiar – bancară, 20 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei,CECCAR, CAFR

11. Rating Models with “R” Analytics Tools, 20 – 21 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri, 23 mai 2019, orele 10:00 – 18:00

13. Restructurarea creditelor bancare pentru companii – o necesitate pentru revitalizarea activitatii economice, 23 – 24 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

14. Fuziuni şi achiziţii – vedere la 360 de grade, 23 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

15. NOU! Asset quality review (AQR) exercise (IBR & Deloitte), 23 mai 2019

16. Evaluarea şi managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internaţionale: perspectiva integrată asupra cadrului prudenţial şi contabil (COREP, FINREP, IFRS), 24 – 25 mai 2019, orele 10:00 – 18:00

17. NOU! Activitatea de audit – cerinţă a Regulamentului de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 25 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

18. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Reg. BNR&ASF nr. 14/7/2018)

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

19. Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter personal (curs autorizat ANC, cod COR 242231), durata: 2 luni (17 mai – 29 iunie 2019) cu 3 sesiuni de pregătire la clasă: 17 mai, 3 iunie şi 29 iunie 2019, orele 9:00 – 18:00

III. Programe IT&C

20. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, 8-9 şi 15-16 mai 2019, orele 16:00 – 20:00

IV. Evenimente

21. SAVE THE DATE! The New Era in Banking – The Digital Revolution – 30 mai 2019

 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinul Unirea)

Telefon: 0371.40.5959; 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii