Înţelegerea şi interpretarea Ghidului revizuit al Autorităţii Bancare Europene privind acordurile de externalizare

Înţelegerea şi interpretarea Ghidului revizuit al Autorităţii Bancare Europene privind acordurile de externalizare

 

 online

  NOU

(The revised European Banking Authority’s Guidelines on outsourcing arrangements)

– EBA/GL/2019/02 –

DESCRIERE

Acest seminar aplicativ are ca obiectiv asimilarea cerinţelor cadrului prudenţial privind activităţile externalizate. Ghidul revizuit privind acordurile de externalizare, publicat de Autoritatea Bancară Europeană pe 25 februarie 2019 se va aplica tuturor acordurilor de externalizare încheiate, revizuite sau modificate începând cu 30 Septembrie 2019.

Ghidul își propune să stabilească un cadru mai armonizat privind externalizarea pentru instituțiile financiare care intră sub incidența domeniului său de aplicare, respectiv:

  • instituțiile de credit și firmele de investiții care fac obiectul Directivei privind cerinţele de capital (CRD);
  • instituțiile de plată;
  • instituțiile emitente de monedă electronică.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele: Risc, Audit, membrii ai executivului şi structurii de conducere  etc.

CONŢINUT

  • Evaluarea contractelor de externalizare
  • Criterii de apreciere a dimensiunii critice
  • Evaluarea caracterului material, interferenţe cu cadrul de administrare a riscului şi cu cadrul de redresare şi rezoluţie bancară
  • Conflicte de interese
  • Funcţia de audit intern
  • Securitatea datelor şi sistemelor

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

20 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Accesul pe platforma ZOOM se va face cu ajutorul unui link pe care il vom transmite cursantilor, pe email, cu doua zile inainte de inceperea cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. Emanuela Savu, Training Manager

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii