Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada mai – iunie 2019

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada mai – iunie 2019

 

MAI

I.  Programe de scurtă durată

1. Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2), 9 mai 2019, orele 15:00 – 19:00

2. Ethical hacking – securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, 9 – 10 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriel Avramescu, CEI, CEH, ECSA, OSCP

3. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), 9 – 10 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

4. Eficientizarea activității de creditare a companiilor în direcția exigențelor IFRS9, 16 – 17 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

5. NOU! Implementation of a robust liquidity risk management framework and the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) (IBR & Deloitte), 16 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

6. Implementarea Directivei (UE) 2015/849 (AML/CFT) – directiva a 4-a, abordare bazată pe riscuri, 16 – 17 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

7. Managementul securității bancare, 17 mai 2018, orele 9:00 – 17:00

8. Analiză financiară avansată – calitatea declaraţiilor financiare: semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 17 -18 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

9. GDPR – Registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor, 18 mai 2019

10. NOU! Sistemul de control intern în activitatea financiar – bancară, 20 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei,CECCAR, CAFR

11. Rating Models with “R” Analytics Tools, 20 – 21 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri, 23 mai 2019, orele 10:00 – 18:00

13. Restructurarea creditelor bancare pentru companii – o necesitate pentru revitalizarea activitatii economice, 23 – 24 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

14. Evaluarea şi managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internaţionale: perspectiva integrată asupra cadrului prudenţial şi contabil (COREP, FINREP, IFRS), 24 – 25 mai 2019, orele 10:00 – 18:00

15. NOU! Activitatea de audit – cerinţă a Regulamentului de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 25 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

16. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Reg. BNR&ASF nr. 14/7/2018), 31 mai – 28 iunie 2019

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

17. Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter personal (curs autorizat ANC, cod COR 242231), durata: 2 luni (17 mai – 29 iunie 2019) cu 3 sesiuni de pregătire la clasă: 17 mai, 3 iunie şi 29 iunie 2019, orele 9:00 – 18:00

III. Programe IT&C

18. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, 8-9 şi 15-16 mai 2019, orele 16:00 – 20:00

IV. Evenimente

19. SAVE THE DATE! The New Era in Banking – The Digital Revolution – 30 mai 2019

 

IUNIE

I.  Programe de scurtă durată

 1. NOU! Cunoaşterea clientelei şi prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului – de la teorie la practică. Etape de urmat pentru un business sănătos, 3 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

2. NOU! Guvernanţa produselor, piaţa ţintă şi conflictele de interese din perspectiva MiFID II, 6 – 7 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

3. Auditul activităţii de creditare corporate – de la program de audit la plan de acţiune, 7 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

4. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 7 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

5. Ofiţer Conformitate, seria 4, 7 iunie – 27 iulie 2019

6. NOU! Înţelegerea şi interpretarea Ghidului revizuit al Autorităţii Bancare Europene privind acordurile de externalizare – EBA/GL/2019/02, 8 iunie 2019, orele 10:00 – 18:00 

7. Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronice – identificare şi prevenţie, 10 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

8. Auditarea sistemelor informatice, 10 – 11 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. NOU! S.H.I.F.T – Super High Impact Feedback Techniques, 10 – 11 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

10. NOU! Proceduri vamale cu impact asupra tratamentului fiscal şi stabilirea legăturii dintre conceptele fiscale din sfera TVA, a preţurilor de transfer şi cele vamale, 11 iunie 2019, orele 9:30 – 13:30

11. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, 13 – 14 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Gestionarea practică a situaţiilor de criză şi anti-fraudă aplicată, 13 – 14 iunie 2019, joi: orele 15:00 – 19:00, vineri: orele 9:00 – 17:00

13. Pieţe şi instrumente financiare (MiFID II), 14 – 15 iunie 2019, vineri: orele 18:30 – 21:30, sâmbătă: 09:00 – 17:00

14. AnaCredit and BCBS 239 – New Steps in Regulatory Reporting (IBR & Deloitte), 20 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

15. NOU! Importanţa Comitetului de audit în sistemul de guvernanţă corporativă, 27 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

16. Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări, 28 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

 

II. Programe IT&C

17. Microsoft ACCESS – nivel avansat, 3 – 6 iunie 2019, orele 16:00 – 20:00

 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinul Unirea)

Telefon: 0371.40.5959; 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii