Importanţa Comitetului de audit în sistemul de guvernanţă corporativă

Importanţa Comitetului de audit în sistemul de guvernanţă corporativă

    NOU 

În prezent, există o opinie aproape unanimă conform căreia guvernanţa corporativă ar trebui să joace un rol mai important în viaţa unei societăţi, tocmai pentru a-i asigura pe acţionarii, dar şi pe partenerii săi, că interesele lor sunt protejate.

Auditul joacă un rol fundamental în guvernanţa corporativă deoarece asigură acţionarii, actuali sau potenţiali, precum şi alţi utilizatori interesaţi de faptul că situaţiile financiare dau o imagine fidelă, situaţii financiare care sunt responsabilitatea conducerii societăţii. Tot conducerea societăţii (atât executivă cât şi neexecutivă) este responsabilă pentru acel control intern care permite întocmirea situaţiilor financiare lipsite de denaturări semnificate.

Entităţile de interes public şi anumite societăţi pe acţiuni au obligaţia constituirii Comitetului de audit (conform legii 162/2017 amenda poate varia între 50.000 şi 100.000 lei dacă societatea nu respectă această prevedere) format din cel puţin 2 membri ai consiliului. Conform legislaţiei romqneşti, cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar, experienţă care trebuie susţinută. Chiar şi societăţilor care nu au obligaţia constituirii li se recomandă constituirea acestuia.

OBIECTIV

La finalul cursului, participanții vor dobândi şi dezvolta cunoştinţe şi competențe cu privire la rolul şi responsabilităţile comitetului de audit, precum şi cu privire la modul în care se desfăşoară relaţiile dintre comitet şi alte structuri importante pentru organizaţie (Consiliul de administratie, auditorul intern, auditorul extern).

CONȚINUT

 • Legislaţia relevantă pentru înfiinţarea şi funcţionarea sa;
 • Rolul său în sistemul de guvernanţă corporativă;
 • Structura recomandată, principii de bună practică recomandate pentru organizarea activităţilor;
 • Atribuțiile şi responsabilitățile sale;
 • Relaţia cu Consiliul de administraţie;
 • Relaţia şi comunicarea cu auditorul intern;
 • Relaţia şi comunicarea cu auditorul extern;
 • Eventualele responsabilităţi în domeniul riscului;
 • Rapoartele întocmite şi documentarea activităţii;
 • Metode de evaluare a activității sale
 

GRUP ȚINTĂ

 • Membrii existenţi şi viitori ai Consiliilor de administraţie (atât directori executivi cât şi neexecutivi)
 • Persoane din Top Management
 • Persoane cheie din companii (cum ar fi: auditori interni, ofiţeri de conformitate, responsabilii cu managementul riscurilor, etc.)
 • Alte persoane interesate de tematica seminarului

LECTOR

Mirela Păunescu, FCCA, CECCAR, CAFR

Mirela Păunescu este membru al ACCA, CECCAR şi CAFR. Deţine şi o Diplomă de Master în Audit şi Contabilitate Managerială, precum şi titlul de Doctor în Economie (ASE). Mirela este lector pentru programul ACCA şi, de asemenea, s-a specializat în predarea seminariilor pe tematica IFRS & IAS pentru companii şi instituţii financiare. Este un practician experimentat, fiind partener într-o firmă de consultanţă. Fost consilier al Ministrului de Finanţe, Mirela are expertiză şi în calitate de consilier fiscal pentru companii multinaţionale şi instituţii din sectorul serviciilor financiare.

DATA

27 iunie 2019, de la 9:00 la 17:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Emilia Frunză, Training manager

Telefon: 0748886834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii