Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de evaluare pentru garantare

Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de evaluare pentru garantare

Sigla_IBR_2017 ANEVAR 2017 NOU 

OBIECTIV

Participanţii la acest curs vor identifica şi înţelege pașii necesari pentru întocmirea rapoartelor de evaluare  (procesul de evaluare recomandat de ANEVAR – Standardele de evaluare a bunurilor),  în funcţie de tipul de proprietate care face obiectul raportului de evaluare.

Se vor prezenta: exemple de documente necesare, informaţii suplimentare utile şi etapele procesului de evaluare.

Cursul va fi livrat într-o manieră aplicată, noţiunile teoretice fiind explicate şi puse în pratică prin studii de caz şi exemple reale.

CONŢINUT

  • Termenii de referință – descrierea acestora
  • Documentele de proprietate necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare. Câteva exemple de documente pentru proprietăţi imobiliare și bunuri mobile
  • Culegerea datelor şi descrierea proprietăţii – inspecția și verificarea concordanței între documente și teren
  • Analiza de piață – culegerea și verificarea infomațiilor necesare pentru evaluare
  • Abordările în evaluare – tehnicile utilizate frecvent pentru garantare
  • Aspecte importante din GEV 520Evaluarea pentru garantarea împrumutului: Documentele și abordările utilizate pentru etape diferite ale derulării creditului: la acordare, pe parcursul derulării şi în etapa de executare.

Studii de caz:

Se vor prezenta exemple de rapoarte de evaluare pentru mai multe tipuri de bunuri, importanța acestora și modul în care acestea trebuie să fie înţelese.

GRUP ŢINTĂ

Analişti de credit şi de risc, persoane din front office (care colectează documentele necesare pentru evaluare), analişti financiari, manageri de relaţii IMM, personalul care lucrează în departamentul de Verificare garanții,  precum şi orice alte persoane interesate, inclusiv specialiştii din companii, din departamentele relevante.

LECTORI

Anuța STAN, Vicepreşedinte ANEVAR

Este implicată în conducerea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR), în calitate de Vicepreședinte, coordonator al Comisiei de calificare şi atestare profesională. Este unul dintre lectorii cu experiență ai ANEVAR, unde predă la cursurile de formare profesională și pregatire continuă a membrilor asociației.

Anuţa este, de asemenea, cofondator al companiei de evaluare FairValue Consulting, companie care a reușit în cei peste 14 ani de activitate să fie recunoscută ca una dintre cele mai mari companii românești de evaluare. Cu o experiență de peste 23 ani, experienţă în evaluarea proprietăților imobiliare și a bunurilor mobile, Anuța este Membru Acreditat al ANEVAR, membru al RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) si Recognised European Valuer (TEGoVA).

 Delia BRATU, Vicepreşedinte ANEVAR

Este implicată în conducerea ANEVAR în calitate de Vicepreședinte, coordonator al Comisiei de Evidență Membri.

De asemenea, Delia deţine şi poziţia de Manager Politici Garanţii la ING Bank; experiența acumulată în cadrul sectorului bancar se axează în principal pe evaluarea şi analiza garanțiilor, precum și pe coordonarea evaluatorilor externi și transpunerea cerințelor băncii în acțiuni de bună-practică. Delia este evaluator autorizat cu o experiență de peste 20 ani. Activează în domeniul bancar din 1994. Este Membru Acreditat ANEVAR, Recognised European Valuer (REV) si lector la cursurile de formare ale ANEVAR.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

 28 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

Înscrierea la curs se face prin completarea Fişei de înscriere. 

Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist;

Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii