Membrii fondatori
și

Documentele necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare pentru garantarea împrumutului

Sigla_IBR_2017 ANEVAR 2017 NOU 

OBIECTIV

Participanţii la acest curs vor identifica şi înţelege diferenţele între documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare  recomandate de Standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR,  în funcţie de tipul de proprietate care face obiectul raportului de evaluare. Se vor prezenta exemple de documente necesare pentru majoritatea bunurilor supuse evaluării: proprietăți imobiliare (ex: apartamente, case, terenuri, proprietati comerciale, agricole) și exemple de documente pentru bunuri mobile.

La proprietățile imobilare se vor prezenta și exemple de documentaţii cadastrale. Cursul va fi livrat într-o manieră aplicată, noţiunile teoretice fiind explicate  şi puse în aplicare prin studii de caz şi exemple reale.

CONŢINUT

  • Documentele de proprietate: Exemple pentru proprietăţi imobiliare: apartamente, case, proiecte în curs de execuție, spații comerciale, proprietăți agricole
  • Documentația cadastrală, coordonatele pentru identificarea terenurilor cu ajutorul sistemelor GPS
  • Documente de proprietate pentru bunuri mobile: cărți tehnice, certificate de înmatriculare, etc.
  • Aspecte importante din GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumutului: Documentele necesare pentru evaluare în etape diferite ale derulării creditului: la acordare, pe parcursul derulării şi în etapa de executare

Studii de caz: Se vor prezenta exemple de documente de proprietate pentru mai multe tipuri de bunuri, documentația cadastrală , importanța şi ce trebuie urmărit în Certificatul de Urbanism.

GRUP ŢINTĂ

Analişti de credit şi de risc, persoane din front office, analişti financiari, manageri de relaţii IMM, personalul care lucrează în departamentul de Verificare garanții, precum şi orice alte persoane interesate, inclusiv specialiştii din companii din departamentele relevante.

LECTORI

Anuța STAN, Director FairValue Consulting

Anuta este co-fondator al companiei de evaluare FairValue Consulting, companie care a reușit în cei peste 16 ani de activitate să fie recunoscută ca una dintre cele mai mari companii românești de evaluare. Cu o experiență de peste 25 ani în evaluarea proprietăților imobiliare și a bunurilor mobile, Anuța este Membru Acreditat al ANEVAR, membru al RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) si Recognised European Valuer (TEGoVA).

Este unul dintre lectorii cu experiență ai ANEVAR, unde predă la cursurile de formare profesională și pregatire continuă a membrilor asociației.

Cristina GRIGORESCU, Manager Departament Garanţii/ Risc la Raiffeisen Bank

În cadrul Raiffeisen Bank, a fost implicată în proiectul Basel II pentru conformitatea privind garanţiile şi în implementarea Sistemului de Management al Garanţiilor. De asemenea, a participat la diverse proiecte interne pentru îmbunătăţirea fluxurilor.

Cristina este evaluator autorizat cu o experiență de peste 20 aniActivează în domeniul bancar din 2002. Este Membru Titular pe specializarea EVALUAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE şi lector la cursurile de formare și pregatire continuă ale ANEVAR.

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

6 aprilie 2021, orele 9:00 – 17:00

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

Înscrierea la curs se face prin completarea Fişei de înscriere.

Cursul se va organiza ONLINE pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau telefon și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.

Invitaţia este generată de către IBR sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist; Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro