Membrii fondatori
și

Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru garantarea împrumutului

Ipoteze și ipotezele speciale – influența acestora asupra rezultatului evaluării

Sigla_IBR_2017 ANEVAR 2017 NOU 

OBIECTIV

Participanţii la acest curs vor identifica conținutul raportului de evaluare pentru garantare recomandat de Standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR, diferențele între forme diferite ale rapoartelor de evaluare (evaluarea pentru garantare versus evaluarea pentru impozitare, respectiv evaluarea pentru raportare financiară).Se vor prezenta scenarii de ipoteze şi ipoteze speciale și cum acestea ar putea influența rezultatul evaluării. Cursul va fi livrat într-o manieră aplicată, noţiunile teoretice fiind explicate şi puse în aplicare prin studii de caz şi exemple reale.

În baza unor exemple de ipoteze speciale se va demonstra diferenţa între rezultatele evaluării în varianta în care se ţine cont de aceste ipoteze şi varianta în care nu sunt acceptate. Se vor prezenta exemple de rapoarte de evaluare pentru mai multe tipuri de bunuri,  importanța acestora și modul în care acestea trebuie sa fie înțelese.

 

GRUP ŢINTĂ

Analişti de credit şi de risc, persoane din front office (cei care colectează documentele necesare pentru evaluare), analişti financiari, manageri de relaţii IMM, personalul care lucrează în departamentul de Verificare garanții,  precum şi orice alte persoane interesate, inclusiv specialiştii din companii, din departamentele relevante.

CONŢINUT

ZIUA 1

 • Importanţa raportului de evaluare în activitatea de creditare
 • Forma raportului de evaluare pentru garantare – conform standardelor ANEVAR
 • Forma diferită a rapoartelor în funcţie de scopul evaluării – motivele pentru care rapoartele pentru raportare financiară şi impozitare nu pot fi utilizate pentru garantare
 • Aspecte importante din GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului:
 • Documentele necesare pentru întocmirea unui raport de evaluare

Câteva exemple de documente pentru proprietati imobiliare și bunuri mobile

 • Concordanţele între documente şi cele constatate la inspecţie – exemple de astfel de situaţii
 • Ipoteze şi ipoteze speciale – exemple concrete şi cum pot acestea să influenţeze rezultatul evaluării
 • Modul de agreere a ipotezelor – cine decide dacă se pot întocmi rapoarte cu astfel de ipoteze;
 • Recipisa BIG (Baza Imobiliară de Garanţii)
 • Verificarea rapoartelor de evaluare

ZIUA 2

Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de evaluare pentru garantare

 • Termenii de referință – descrierea acestora
 • Culegerea datelor şi descrierea proprietăţii – pe scurt despre inspecție și verificarea concordanței între documente și teren
 • Analiza de piață – culegerea și verificarea infomațiilor necesare pentru evaluare.
 • Pe scurt despre abordările în evaluare – tehnicile utilizate frecvent pentru garantare
 • Documentele și abordările utilizate pentru etape diferite ale derularii creditului: la acordare, pe parcursul derularii şi în etapa de executare.

Studii de caz:

În baza unor exemple de ipoteze speciale se va demonstra diferenţa între rezultatele evaluării în varianta în care se ţine cont de aceste ipoteze şi varianta în care nu sunt acceptate.

LECTOR

Anuța Stan, Membru Acreditat ANEVAR & Recognised European Valuer

Este unul dintre lectorii cu experiență ai ANEVAR, unde predă la cursurile de formare profesională și pregatire continuă a membrilor asociației, fiind coordonator al unei echipe care a revizuit manualul care sta la baza cursului de formare pentru specializarea EPI. Anuţa este, de asemenea, cofondator al companiei de evaluare FairValue Consulting, companie care a reușit în cei peste 15 ani de activitate să fie recunoscută ca una dintre cele mai mari companii românești de evaluare. Cu o experiență de peste 24 ani, experienţă în evaluarea proprietăților Imobiliare, a bunurilor mobile si evaluarea afacerilor, Anuța este Membru Acreditat al ANEVAR, membru al RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) si Recognised European Valuer (TEGoVA).

Dana ABABEI, Membru Acreditat ANEVAR & Recognised European Valuer

Este lector ANEVAR la cursurile de formare pentru evaluatori autorizati, cu o experienţă de peste 20 de ani în evaluarea de întreprinderi, instrumente financiare, active necorporale, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, deținând şi specializarea „Verificator de rapoarte de evaluare”. Dana activează şi ca Director executiv în cadrul companiei CMF Consulting. Este membru în board-ul iiBV (International Institute of Business Valuers) şi Recognised European Valuer (REV). Face parte din Consiliul tehnic pentru Metodologie şi Practică al TEGoVA – the European Group of Valuers Associations şi membru al – RICS Royal Institution of Chartered Surveyors.

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

16 – 17 iunie 2021, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va organiza ONLINE pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau telefon și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 14 credite CPD.

PERSOANĂ DE CONTACT

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist; Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro