Abordarea integrata a noilor cerinţe legislative UE: MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc

Abordarea integrata a noilor cerinţe legislative UE: MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc

    NOU 

(curs de Formare Profesională Continuă – Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare)

 OBIECTIV

Băncile și firmele de investiţii trebuie să se asigure că funcțiile aferente sistemului de control intern respectiv functiile de risc, conformitate si audit  urmează o abordare bazată pe risc pentru o alocare eficientă a resurselor acestora în vederea atingerii obiectivelor activităţilor specifice, cu luarea în considerare a serviciilor de investiţii, activităţilor şi serviciilor auxiliare furnizate de bănci/firme de investiţii, precum şi tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi distribuite.

GRUP ŢINTĂ 

Personal din ariile: conformitate, audit, risc si mai pot participa si din partea ariilor juridic, middle-office, precum și persoane cu responsabilităţi de conducere din cadrul instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare.

CONŢINUT

 • REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA PIEŢEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE DIN PERSPECTIVA MIFID II & MAD II & PRIIP & IDD
 • PIEŢE, INSTRUMENTE ŞI SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE DIN PERSPECTIVA MiFID II& MAD II & PRIIP & IDD
 • CERINŢE ORGANIZATORICE SPECIFICE FIRMELOR DE INVESTIŢII GUVERNANŢA PRODUSULUI                                            

– Organizarea procesului de guvernanță a produsului (PGP) din perspectiva MiFID II și PRIIP

– Producătorul

– Distribuitorul

– Conceptul de Target market       

 • SEGMENTAREA CONFORM MiFID II A CLIENŢILOR, EVALUAREA OPORTUNITĂȚII ȘI ADECVĂRII INVESTIȚIONALE                                                                                                                
 • CERCETAREA DE INVESTIŢII ŞI COMUNICĂRILE PUBLICITARE DIN PERSPECTIVA  MiFID II & MAD II   
 • TRANZACŢIONAREA DIN PERSPECTIVA MiFID II & MAD II & PRIIP                                                             

– Instrumente financiare lichide și nelichide

– Sistematic Internalizer

– Best Execution

– Transparența pre și post tranzacționare

– Înregistrarea și arhivarea conversațiilor telefonice și a comunicărilor electronice cu clienții

 • NOUL CONCEPT DE VÂNZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE INVESTIŢII FINANCIARE CONFORM MiFID II & MAD II & PRIIP                                        

– Consultanța de investiții și administrarea de portofolii

– Transparența costurilor

– Stimulente

– Înregistrarea și arhivarea conversațiilor telefonice și a comunicărilor electronice cu clienții

– Reguli prudențiale de etică și conduită

 • CERINŢE GENERALE ÎN MATERIE DE SUBSCRIERE ŞI PLASAMENT                   
 • OPERAŢIUNI POST TRANZACŢIONARE, RAPORTĂRI, FURNIZĂRI DE DATE DE PIAŢĂ       
 • ABUZUL DE PIAŢĂ                

– Regimul informaţiei privilegiate  și gestionarea barierelor informaționale

– Activități de sondare a pieței

– Manipularea pieței

– Implementarea unui program eficient de conformitate

 • NOUL CADRU DE REGLEMENTARE IDD CU IMPACT ASUPRA FUNCTIILOR SISTEMULUI DE CONTROL INTERN DIN CADRUL INSTITUTIILOR DE CREDIT

– Cerinte specifice cadrului de reglementare IDD din perspectiva dezvoltarii produselor si vanzarii lor prin intermediul institutiilor de credit

– Guvernanta produselor si impactul acestora in modelul de business al institutiei de credit

 • SISTEMUL DE CONTROL INTERN   

– Funcția de audit, funcția de risc și funcția de conformitate

– Conflicte de interese din perspectiva MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD, tranzacții personale, functii cheie&persoane relevante, managementul reclamațiilor

– Indicatori de risc specifici MiFID II/ MAD II/ PRIIP/ IDD –  evaluare, monitorizare și raportare

– Studii de caz

 

LECTOR

Mihaela-Corina Stoica, ICA, ACI

Mihaela are experiență de peste 20 de ani in domeniul piețelor financiare, in prezent este CEO al INTERCAPITAL INVEST S.A., companie de consultanta in afaceri si consultant autorizat de Bursa de Valori Bucuresti pentru piata SMT.

Anterior, a ocupat diverse pozitii de management precum Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank, Banca Feroviara Romana, SAI ERSTE Asset Management, SAI BCR Asset Management. Are experiență în domeniul guvernanței pieței de capital și în servicii de investiții precum: administrarea portofoliului, consultanță pentru investiții, depozitare, custodie, tranzacționare, listare la cota BVB, finanțarea companiilor prin emiterea de acțiuni sau obligațiuni.

Mihaela este lector autorizat in numele Institutului Bancar Roman de catre Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa sustina cursuri specifice pietei de instrumente financiare. Este licențiată în matematică, masterat în sisteme financiare și monetare internaționale – ATTF Luxemburg și deține certificări profesionale internaționale precum: Diploma internațională în conformitate (ICA) și Certificatul ACI Dealing.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (2 zile).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2020, orele: 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Seminarul oferă credite/ore de formare profesională continuă, inclusiv conform cerinţelor Regulamentului 14/7/2018 (MiFID II/Ghidul ESMA).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail

PERSOANE DE CONTACT

Bogdan Trifescu – Specialist Training, e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.814


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii