Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada octombrie – noiembrie 2019

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada octombrie – noiembrie 2019

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII

 OCTOMBRIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate preparation course – Money markets: products & market discipline (ACI FMA)*), 17, 18, 19 octombrie şi 21, 22, 23 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

2. Certificatul Bancar European – TRIPLE E (EBTN) – în sistem blended learning (ID şi la clasă), Octombrie 2019 – Februarie 2020, orele 18:00 – 20:00

II. Programe de scurtă durată

3. Finanţe manageriale, 1 – 2 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

4. Pieţe şi instrumente financiare*), 4 – 5 octombrie 2019; 4 octombrie 2019, orele 18:30 – 21:30, 28 octombrie 2019, orele 9.00 – 17.00

5. MIFID II – Consultant de investiţii financiare (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Reg. BNR&ASF nr. 14/7/2018), 7 – 10 octombrie 2019 (la clasă), orele 9:00 – 17:00, examen: 11 octombrie 2019

6. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 10 octombrie 2019, orele 10:00 – 17:00, lector: Dr. Gabriela Hârţescu

7. NOU! Documentele necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare pentru garantarea împrumutului, 11 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

8. GDPR – registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal11 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V/CRR II – Capital Requirements Regulation II – Regulamentul privind cerinţele de capital11 – 12 octombrie 2019, orele 10:00 – 18:00

10. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism*), 18 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

11. Corporate credit risk management, 18, 25 octombrie si 1 noiembrie 2019, orele 9:00-17:00

12. Tipuri de fraudă cu mijloace de plată electronică – identificare şi prevenţie, 21 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

13. NOU! Noul cadru unic de reglementare Basel IV (IBR & Deloitte), 24 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

14. NOU! Guvernanţa produselor, piaţa ţintă şi conflictele de interese din perspectiva MIFID II*), 24 – 25 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

15. Analiza financiară avansată – calitatea declaraţiilor financiare: semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 25 – 26 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00

16. Abordări practice în managementul riscului operaţional, 26 octombrie 2019, orele 9:00 – 17:00 

17. Seminar aplicativ privind evaluarea expunerilor neperformante conform noilor standarde internaţionale: perspectiva integrată asupra cadrului prudenţial şi contabil (COREP, FINREP, IFRS), 31 octombrie 2019, orele 10:00 – 18:00

18. NOU! Abordarea integrata a noilor cerinţe legislative UE MIFID II & MAD II & PRIIP & IDD din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc, 31 octombrie – 1 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

19. NOU! Introducere în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS,  31 octombrie, 1 si 2 noiembrie 2019, (2 zile şi jumătate)

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

20. Zona unică de plăţi în euro SEPA – Single Euro Payments Area (IBR & ARB), octombrie – noiembrie 2019, orele 18:00 – 20:00

21. Strategiile antifraudă pentru prevenirea şi gestionarea activităţilor frauduloase în industria serviciilor financiare, octombrie 2019 – ianuarie 2020, orele 18:00 – 20:00

22. Audit şi control intern în activitatea financiar – bancară, octombrie 2019 – ianuarie 2020, orele 18:00 – 20:00

23. Strategii de management şi marketing bancar, octombrie 2019 – februarie 2020, orele 18:00 – 20:00

24. Creditarea – noi modele de business sub impactul noilor cerinţe prudenţiale, octombrie 2019 – februarie 2020, orele 18:30 – 20:30

25. Pieţe financiare şi operaţiuni bancare internaţionale, octombrie 2019 – februarie 2020, orele 18:00 – 20:00

IV. Programe IT&C

26. ECDL Financiar, 7, 8, 9, 10 octombrie, 14, 15, 16, 17 octombrie, 21, 22 octombrie 2019, orele 16:00 – 20:00

27. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar – nivel mediu-avansat, 9, 10, 16, 17 octombrie 2019, 16:00 – 20:00

V. Evenimente

28. Banking Compliance Summit – 31 octombrie 2019

  

NOIEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. Activitatea de audit – cerinţă a Regulamentului European 679/2016 de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 1 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

2. Impactul IFRS 9 asupra cadrului FINREP şi COREP. Perspectiva aplicativă, 1 – 2 noiembrie 2019, orele 10:00 – 18:00

3. NOU! KYC, AML/CTF şi antifraudă – strategie şi planning, 4 – 5 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

4. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, 6 – 7 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:30

5. Auditarea sistemelor informatice, 6 – 7 noiembrie 2019, orele 9:00-17:00

6. NOU! Audit, control intern şi managementul riscurilor în activitatea instituţiilor financiar – bancare (IBR & Deloitte), 14 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

7. Managementul plăţilor în afacerile internaţionale,14 – 15 noiembrie 2019, orele 9:30 – 17:30

8. Soft Diplomatic Skills în afaceri: DOs and DON’Ts în protocolul de afaceri, 15 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

9. NOU! Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru garantarea împrumutului – Ipoteze și ipotezele speciale – influența acestora asupra rezultatului evaluării, 15 noiembrie 2019, orele 9:00-15:00

10. Evaluarea impactului de protecţia datelor (Data Protection Impact Assessment – DPIA), 16 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

11. NOU! IFRS 9 – implicaţii strategice asupra modelului de afaceri (IBR & Deloitte), 21 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

12. Ethical Hacking – securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, 21 – 22 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

13. Leadership-ul si succesul managerial, 21 – 22 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

14. Managementul plăţilor în afacerile internaţionale, 21 – 22 noiembrie 2019, orele 9:30 – 17:30

II. Programe IT&C

15. Microsoft ACCESS – nivel avansat, 4 – 7 noiembrie 2019, orele 16:00 – 20:00

16. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar – nivel mediu-avansat, 20, 21, 22, 25 noiembrie 2019, 16:00 – 20:00

III. Evenimente

17. Cyberthreats and Cybersecurity Day – 6 noiembrie 2019

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018

 

Tematica fiecarui curs poate fi vizualizata cu click pe titlul cursului. 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii