Membrii fondatori
și

Identificarea beneficiarului real si a persoanelor expuse public – in contextul legislatiei nationale si europene

DATĂ SUSȚINERE CURS: 29 septembrie, 2022

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul prezintă noțiuni principale din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii şi combaterii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, a beneficiarului real precum şi a persoanelor expuse public, fundamentate prin exerciţii practice.

GRUP ŢINTĂ

Personalul cu responsabilităţi în ariile de conformitate, audit, operaţiuni, creditare, juridic, cei implicaţi în activităţi directe cu clientul etc., din cadrul instituţiilor financiar-bancare şi nebancare.

CONŢINUT

  • Ce este beneficiarul real? De ce este importantă identificarea beneficiarului real?
  • Standarde naţionale şi internaţionale în identificarea beneficiarului real
  • Beneficiarul real, tipologii în funcţie de tipul societăţilor, structură, etc
  • Studii de caz privind identificarea beneficiarului real
  • Definirea/identificarea persoanelor expuse public
  • Riscuri asociate persoanelor expuse public şi măsuri de reducere a acestor riscuri
  • Studii de caz/ exemple practice privind identificarea persoanelor expuse public

LECTOR

Andreea Antoaneta Neagu este doctor în economie şi coordonează monitorizarea riscurilor specifice activităţii de cunoaştere a clientelei şi prevenire a combaterii spălarii banilor, în calitate de manager al departamentului KYC&Reglementări din cadrul OTP Bank; anterior a activat ca manager pe aria KYC&AML/CFT în Garantibank– membră a Grupului BBVA şi ca inspector în cadrul Serviciului de inspecţie bancară de la BNR, unde a acumulat expertiză în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc.

Din anul 2018 este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă şi cursul “Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism”

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

29 septembrie 2022, între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

 La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu, Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro