Membrii fondatori
și

Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit

DATĂ SUSȚINERE CURS: 23 septembrie, 2022

In ultimii ani, companiile private au jucat un rol important, de “bănci comerciale” pentru clienţii lor, prin acceptarea de termene de încasare extinse. Astfel, creditul bancar a fost înlocuit din ce în ce mai mult de creditul furnizor. În condiţiile acestor schimbări structurale din economie, efectul de contagiune şi propagare al şocurilor negative este mult mai rapid în prezent. Mai mult decât atât, creşterea numărului de insolvenţe în rândul companiilor mari şi foarte mari poate amplifica acest risc sistemic. În acest context, devine esenţială stăpânirea şi utilizarea tehnicilor de analiză financiară în vederea scalării riscului de contrapartidă la care companiile – în calitate de creditori – se expun faţă de clienţii lor. In acest demers, devine crucială scalarea într-o cheie fiabilă a datelor fundamentale ale companiilor analizate, practică complementată însă de cunoaşterea riscurilor sistemice (sectoriale) precum şi a principalilor vectori macro şi microeconomici care impactează datele fundamentale ale companiilor subiect.

OBIECTIV

Obiectivul acestui curs este, pe de o parte, de a transfera cunoştinţe de analiză financiară corporativă într-un mod rapid şi practic, prin intermediul studiilor de caz care vor fi prezentate şi analizate şi în egală măsura, de a propune un sistem pragmatic şi structurat în demersul de scalare a riscului de contrapartidă.

 La finalul cursului, participanţii vor:

 • dobândi cunoștințele necesare unei analize complexe a situației financiare a unei companii (client, furnizor, competitor);
 • înțelege specificul și particularitățile diverselor industrii din punct de vedere financiar, corelate cu modelul operațional de business, folosind exemple practice;
 • fi capabili să interpreteze date și informații financiare din diverse perspective (banca, furnizor, investitor, acționar etc)
 • fi capabili să calculeze şi să interpreteze poziţia netă de lichiditate a unei companii
 • înțelege modul în care instrumentele analizei financiare pot oferi suport decizional pentru creșterea profitabilității și îmbunătățirea cash flow-ului companii
 • înțelege care sunt factorii critici ce determină sănătatea financiară a unei companii și cum pot fi ei influențați
 • fi capabili să integreze tehnicile de analiză financiară pentru evaluarea riscului de credit şi determinarea limitelor comerciale

GRUP ŢINTĂ – cui se adreseaza cursul?

 • Managerilor responsabili de Key Accounts precum şi celor din departamentele de Credit Controlling
 • Angajaților din departamentele de analiza financiară și de risc ale băncilor comerciale
 • Persoanelor cheie din diviziile de vânzări corporative care sunt interesate în riscul de contrapartida asociat partnerilor comerciali
 • Antreprenorilor, pentru gestionarea sănătoasă a operatiunilor
 • Investitorilor – pentru evaluarea și monitorizarea financiară a companiilor și a deciziilor de investiții

CONŢINUT

Cursul este structurat astfel încât să furnizeze metodologii pragmatice utilizate în analiza financiară şi pentru a uşura integrarea acestora în practica de zi cu zi.

 I. Analiza principalelor instrumente financiare 

 • Contul de profit şi pierdere (P&L), Bilanţul contabil (BS), Fluxul de numerar /cash flow (CF)
 • Diversitatea formatelor P&L şi BS şi ȋn ce situaţii se utilizează. Recunoaşterea veniturilor ȋn situaţiile financiare şi care sunt principalele capcane ȋn calculul profitului;
 • Costurile – cum le interpretam şi cum sunt ele incluse ȋn structura P&L;
 • OPEX şi CAPEX – ce reprezintă şi cum le diferenţiem;
 • Cum interpretăm informaţiile din P&L – Analiza P&L pe orizontală şi pe verticală;
 • Principalele diferenţe şi interpretări ȋntre diversele modalităţi de raportare (RAS vs. IFRS/IAS/GAAP). Rolul, importanţa şi impactul provizioanelor asupra situaţiilor financiare;
 • EBIT vs EBITDA – principalele diferenţe şi când se folosesc cei doi indicatori;
 • Cheltuieli fixe vs cheltuieli variabile. Cheltuieli directe vs cheltuieli indirecte – importanţa lor şi cum le optimizăm;
 • Calculul pragului de rentabilitate şi cum poate fi influenţat;
 • Structura detaliată a activelor şi pasivelor unei companii. Interpretări practice.

II. Managementul capitalului circulant şi importanţa lui ȋntr-o afacere

 • Structura şi modalităţi de calcul ale capitalului circulant. Interpretări ȋn cadrul diverselor industrii;
 • Importanţa calculării corecte a capitalului circulant şi impactul asupra necesarului de finanţare. Implicaţii ȋn activitatea operaţională la nivel de bancă şi de client.

III. “Cash is king”

 • Principalele surse ale fluxului de numerar (Cash Flow);
 • Profit vs Cash Flow – de ce este necesară reconcilierea celor două instrumente;
 • Metoda de calcul directă vs indirectă;
 • Analiza Cash Flow – care sunt semnalele de alarmă si cum trebuie sa le interpretam;
 • Cash flow forecast – importanţa lui ȋn procesul de bugetare şi impactul asupra activităţii operaţionale;
 • Aplicaţii practice – studii de caz

 IV. Principalii indicatori financiari  – Descriere şi definire, CÂND şi UNDE îi folosim:

 • Indicatori de profitabilitate (marja profitului brut/net, ROCE, ROE, Asset turnover);
 • Indicatori de lichiditate (Current & Quick Ratio);
 • Indicatori de ȋndatorare (Debt to Equity, Interest Coverage, Debt Ratio, DSCR);
 • Indicatori de eficienţă operaţională (DSO, DPO, DIO, WC Ratio)
 • Indicatori de piaţă (EPS, Dividend Yeld);
 • “The Big Five” sau indicatorii folosiţi de către investitori.

V. Decalogul principiilor de bună practiă în evaluarea riscului de contrapartidă

 • Principii de bună practică în evaluarea riscului de contrapartidă
 • Studii de caz

PREZENTAREA LECTORULUI

Bogdan NICHIŞOIU

Manager Divizia de Analiza Financiara & Rating, COFACE INSURANCE ROMANIA

Bogdan NICHIŞOIU coordonează activitatea Diviziei de Analiză Financiară & Rating din cadrul Coface Insurance Romania, departament care monitorizează, evaluează şi scalează riscul aferent entităţilor şi grupurilor de companii asupra cărora Coface angajează expuneri de risc de contrapartidă într-un cuantum material (i.e. peste 1 mil EUR / contrapartidă de risc). In cursul anului 2019, portofoliul de companii monitorizate de Divizia coordonată de Bogdan s-a situat în jurul sumei de aprox. 5 miliarde de EUR.

Anterior momentului în care s-a alaturat echipei Coface (Ianuarie 2016), Bogdan a acumulat experienţă de peste 12 ani în sistemul bancar atât în aria de Customer Relationship Management pentru companii mari cât şi în zona de Analiză Risc de Credit.

Bogdan a absolvit Facultatea de Finanţe Bănci şi Burse de Valori (specializarea Bănci) din cadrul ASE ca şef de promoţie în anul 2002, finalizând primele 2 nivele ale Programului de Certificare CFA. In curând, va finaliza şi cel de-al treilea modul.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 – 24 septembrie 2022 (vineri – sâmbătă), între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM sau la clasă, în funcţie de evoluţia situaţiei pandemice.

La finalul cursului, participanţilor vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

LIMBA: Română (sau Engleză, la cerere)

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache

Specialist training

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi cursuri ANC

Telefon mobil: 0748.886.822;

e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro