Membrii fondatori
și

Provocările Legii 129/2019 şi ale Regulamentului 2/2019 pentru auditorii interni

DATĂ SUSȚINERE CURS: 8 iulie, 2022

OBIECTIV

Cursul va prezenta etapele unei misiuni de audit KYC/AML/CFT din perspectiva Legii 129/2019 și a Regulamentului 2/2019, fiecare capitol va aborda studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează atât auditorilor interni, ofiţerilor de control intern, ofiţerilor de conformitate, liniei de business (coordonatori și directori de sucursale/unități de activitate), managerilor de risc, analiştilor de credit, cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

 1. Evaluarea rolurilor și responsabilităților pe linia SB/FT (Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului) în cadrul organizației în lumina noii legislații (prima linie de apărare, Conformitatea și funcția AML, persoana desemnată, Conducerea Superioară, auditorii externi)
 1. Existenta și eficacitatea Metodologiei de evaluare a riscului SB/FT la nivelul clientelei, al serviciilor şi produselor ofertate şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate
 1. Evaluarea completitudinii Politicii pentru administrarea şi diminuarea riscului SB/FT și a modalității în care este asigurată respectarea politicilor şi procedurilor la nivel de grup
 1. Respectarea cerinţelor privind măsurile de cunoaştere a clientelei (inclusiv informaţii obţinute de la terțe părți)
 • Obligaţii de raportare – raportarea tranzacţiilor suspecte, raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, reguli privind raportarea
 • Măsuri de cunoaştere a clientelei:
 • Măsuri standard de cunoaştere a clientelei
 • Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
 • Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
 • Execuţia de către terţi
 • Informaţii privind beneficiarul real
 • Analiza şi prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar, schimbul de informaţii şi interzicerea divulgării
 1. Evaluarea respectării cerinţelor de personal (reputație, adecvare, training)
 1. Asigurarea cerinţelor de organizare (sisteme informatice eficace şi adecvate pentru monitorizarea, colectarea şi analizarea datelor aferente riscului SB/FT; sisteme de raportare)
 1. Aplicarea măsurilor de control şi supraveghere pe linia SB/FT
 1. Evaluarea riscurilor din perspectiva răspunderilor şi sancţiunilor aplicabile conform Legii 129/2019
 2.  Studii de caz

LECTOR

Gabriela Andrei, Executive Finance Director la Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat la I.B.R.

DURATA

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (1 zi)

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

8 iulie 2022, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea
Training specialist
Telefon: 0748.886.819
e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro