Impactul implementării cadrului IFRS asupra IFN

Impactul implementării cadrului IFRS asupra IFN

 online    

DESCRIERE

Acest seminar aplicativ vizează aprofundarea modificărilor produse de tranziţia la cadrul IFRS asupra cadrului de reglementare al IFN, conform Ordinului BNR nr 8/30.10.2019. Un aspect cheie va fi reprezentat de calcularea fondurilor proprii sub impactul noilor cerinţe de calculare a pierderilor aşteptate din riscul de credit.

GRUPUL ŢINTĂ

specialişti din departamentele: risc, audit, financiar, contabilitate, membrii ai executivului şi structurii de conducere etc.

CONŢINUT

  • Filozofia IFRS 9 privind determinarea ECL (Expected Credit Loss)
  • Aspecte de noutate în cadrul de reglementare a IFN determinate de migrarea la IFRS
  • Determinarea Fondurilor Proprii, conform noului Proiect de Regulament
  • Alocarea expunerilor pe categorii de risc, conform IFRS 9
  • Impactul tranziţiei la IFRS asupra procesului de evaluare şi administrare a riscului de credit

 LECTOR

Lector international, expert în cadrul unei mari autorităţi bancare europene, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Această poziţie profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK și este înscrisă la CFA, nivelul III. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat activ în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional. 

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene (ABE), pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare ABE care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

5 februarie 2021, orele 10.00 – 18.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Mai precis: vom folosi platforma ZOOM, care pentru cursanţi este o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager,  

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii